Bazı Yer Bölge İdare Mahkemesi Üyeleri ile Bazı Yer İdari Yargı Hakimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

BAZI YER BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ÜYELERİ İLE

BAZI YER İDARİ YARGI HAKİMLERİNİN
MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Bazı yer bölge idare mahkemesi üyeleri ile bazı yer idari yargı hakimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi çalışmaları Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesine, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme talebinde bulunacak meslektaşlarımızın taleplerini 10 gün içerisinde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranı kullanılarak ve talep türünün özellikle "Yeniden İnceleme Talebi" şeklinde seçildikten sonra yapılması gerekmektedir.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

EKİ:

Bazı Yer Bölge İdare Mahkemesi Üyeleri ile Bazı Yer İdari Yargı Hakimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ BAZI YER BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ÜYELERİ İLE BAZI YER İDARİ YARGI HAKİMLERİNİN MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Bazı yer bölge idare mahkemesi üyeleri ile bazı yer idari yargı hakimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi çalışmaları Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesine, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme talebinde bulunacak meslektaşlarımızın taleplerini 10 gün içerisinde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranı kullanılarak ve talep türünün özellikle "Yeniden İnceleme Talebi" şeklinde seçildikten sonra yapılması gerekmektedir.
Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.
EKİ: