İçişleri Bakanlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2021/350) 14 Temmuz 2021 Tarihli ve 31541 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer'de yayınlandı.

İçişleri Bakanlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2021/350)'a göre; İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki boş kadrolarda yapılan değişiklik ile taşra teşkilatına 80 Şef ve 50 Hukuk Müşaviri kadrosu ihdas edildi.

2003'den Günümüze Memur Kaç Gram Altın Kazanıyor? 2003'den Günümüze Memur Kaç Gram Altın Kazanıyor?

Resmî Gazete

14 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA

Sayı : 31541 (Mükerrer)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar: 2021/350

İçişleri Bakanlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7'nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Temmuz 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

KARAR