Ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımı özellikle yerelden başlayarak teşvik edilecek. Kadınlara finansal-okuryazarlık eğitimi verilecek. Kadınların siyasete aktif katılımlarının artırılmasına ilişkin muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, sendikalarla çalışmalar yürütülecektir.

Kadın çiftçilerin girişimcilik kapasitelerinin artırılmasına yönelik program ve projeler yürütülecek. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmelerine yönelik araştırmalar yapılacak, projeler yürütülecek, eğitimler verilecek. Kırsal kesimde kadın girişimciliğinin artmasına yönelik destek mekanizmaları sağlanacak.


Kadınların internet sitesi, portal, aplikasyon gibi dijital ortamlardaki ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesini hedefleyen mekanizmalar oluşturulacak ve kadın girişimcilerin e-ticarette güçlenmelerini sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenecek.

İşgücü piyasasının değişen ihtiyaçları çerçevesinde yeni gelişen meslek alanları göz önünde bulundurularak kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere yönlendirilmesi için çalışmalar yürütülecek.

Kadınlar tarafından kurulan kooperatiflere yönelik; eğitim, girişimcilik ve danışmanlık gibi alanlarda sunulan destekler yaygınlaştırılacak ve bununla ilgili gerekli hukuki düzenlemeler yapılarak kadınların kooperatif kurmaları kolaylaştırılacak.


İstanbul'un Şile ilçesindeki bir evde kaçak ekilen 94 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evin bodrum katını uyuşturucu serasına çeviren şüpheli gözaltına alınırken, evde bulunan samuray kılıcı, satır, dikenli beyzbol sopası ve palalara el konuldu.