Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1835) 15 Aralık 2019 Tarihli ve 30979 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Mera Yönetmeliğinde Değişiklik (30 Eylül 2021) Mera Yönetmeliğinde Değişiklik (30 Eylül 2021)
Resmî Gazete 

15 Aralık 2019 PAZAR 

Sayı : 30979

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1835

Ekli ''Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar''ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1'inci, 474 sayılı Kanunun 2'nci, 3283 sayılı Kanunun 2'nci, 4458 sayılı Kanunun 16'ncı ve 17'nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

14 Aralık 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

HUBUBAT VE BAKLİYET İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 15/1/2019 tarihli ve 649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1'inci maddesindeki tablonun ''10.01'' GTP numaralı maddeye ilişkin satısı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

10.01 Buğday ve Hububat 1.500.000

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.