Hakimler ve Savcılar Kurulu, kurul müfettişliği alımına dair duyuru yayımladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişliği Alımına İlişkin Duyuru

Hakimler ve Savcılar Kurulunca adli ve idari yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından Kurul müfettişi alımı yapılacaktır.

Bu kapsamda 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Kurul müfettişliğine atanma şartlarını taşıyan ve bu göreve atanmak isteyen hakim ve Cumhuriyet savcılarının, taleplerini içeren dilekçelerini 16/10/2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ilgisine göre bağlı oldukları başsavcılık veya komisyon başkanlıkları aracılığıyla göndermeleri veya bizzat HSK Genel Sekreterliğinin İnsan Kaynakları Bürosuna başvuru yapmaları gerekmektedir.

Tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarına saygıyla duyurulur.