Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu 6087 sayılı Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile Cumhurbaşkanlığı'nın 13 Nisan 2021 tarihli ve 2021/8 sayılı ''COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler'' konulu genelgesinin, yargı sistemi yönünden ele alınarak değerlendirilmesi bakımından 14 Nisan 2021 tarihinde olağanüstü gündemle toplandı.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Cumhurbaşkanlığı'nın 13 Nisan 2021 tarihli ve 2021/8 sayılı ''COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler'' konulu genelgesiyle, COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla; çalışma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği öngörülmüş olup ayrıca idari izin kapsamı belirlenmiş ve çalışma saatleri yeniden düzenlenmiştir.

Anılan genelge, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları bakımından ele alınarak aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır.

Bu itibarla;

1- Yargılama faaliyetleri kapsamında daha evvel planlanan duruşma, müzakere, keşif gibi işler ile ivedi işlerin, (10 yaş ve altı çocuğu olan kadın yargı mensupları, süt izni kullananlar ve engelli olanlar da dahil olmak üzere) bizzat ilgili Hakim veya Cumhuriyet savcısınca yerine getirilmesi şartıyla, UYAP imkanlarından faydalanılması suretiyle esnek çalışma usullerinin uygulanmasına,

2- Hakim ve Cumhuriyet Savcılarından;

a) Gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisindeki hamile olanların;

b) Yaş sınırına bakılmaksızın yalnızca Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunanların, idari izinli sayılmalarına,

3- Yargılama faaliyetleri kapsamındaki (duruşma, müzakere, keşif vb.) iş ve işlemlerin daha evvel kararlaştırılan saatte yerine getirilmesi şartıyla, çalışma saatlerinin saat 10.00-16.00 arası olarak uygulanmasına,

Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.