Kamuajans.com – 23 Ocak 2021 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 31373 Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine Seçilenler Hakkında Karar.

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 22/01/2021

Karar No : 336

1- Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkam (37853) Mustafa Nafiz ACAR,

2- Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkam (37800) Yüksel NAVDAR,

3- Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı (38423) Fatih ZENCİRCİ'nin,

359 Hakim Savcının Kararnamesi Resmi Gazete'de 359 Hakim Savcının Kararnamesi Resmi Gazete'de

Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Hümeyra ERGİN ERCAN seçilmiştir.

Danıştay Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.