DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 22/01/2021

Karar No : 336

1- Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkam (37853) Mustafa Nafiz ACAR,

2- Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkam (37800) Yüksel NAVDAR,

3- Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı (38423) Fatih ZENCİRCİ'nin,

Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Hümeyra ERGİN ERCAN seçilmiştir.

Danıştay Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.