KamuAjans.Com-Devlet memuriyetinden sayılan hizmet sürelerin artması memurların çalışırken aldıkları maaş miktarı ile emekli olduklarında alacakları maaş ve ikramiye miktarını etkileyebilmektedir.

Ocak zammına göre meslek meslek yeni memur ve emekli maaşları 2023 Ocak zammına göre meslek meslek yeni memur ve emekli maaşları 2023
Ancak, memuriyetten sayılan hizmet süresinin en çok 25 yıla kadar olan kısmı çalışırken alınan maaş miktarını etkilerken, bu süreyi aşan hizmetler ise sadece emeklilik haklarını etkilemektedir.
Kıdem süresi 25 yıla ve kazanılmış hak aylık seviyeleri de eğitimleri itibariyle yükselebilecekleri en üst seviyeye ulaşmış olan memurların, bundan sonraki her 1 tam yıllık hizmet süresi, (unvanları değişmedikçe) mali haklarını etkilememekte ve emekliliğe ilişkin haklarını ise bulundukları unvanlara göre değişen miktarlarda etkilemektedir.
Bu çerçevede, memuriyetten sayılan hizmet süresinin 25 yıldan fazla olan her 1 yılının, memurlara etkisinin ne kadar olacağı, örnek seçtiğimiz bazı unvanlar itibariyle ve 2017 yılının ilk altı ayına ilişkin belirlemelere göre, aşağıdaki miktarlarda olmaktadır.
Kıdem süresinin 25 yıldan fazla olan her 1 yıllık kısmının etkisi

Unvan
D/K
25 yıldan sonraki her 1 yıllık hizmetin etkisi
Aylık maaşa etkisi
Emekli aylığına etkisi*
Emekli ikramiyesine etkisi*
Hizmetli
1/4
 0 TL
23 TL
2.198 TL
Memur
VHKİ
Programcı
Şef
Şube Müdürü
1/4
 0 TL
28 TL
2.683 TL
Öğretmen
Vaiz
Polis
Avukat
Hemşire (mesleki lisans)
1/4
0 TL
29 TL
2.760 TL
Uzman Tabip
Veteriner Hekim
Mühendis
Uzman (merkez-kariyer)
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
1/4
 0 TL
35 TL
3.365 TL
Genel Müdür
1/4
 0 TL
43 TL
4.090 TL
Müsteşar (bakanlık)
1/4
 0 TL
46 TL
4.388 TL
*1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığına tabi olarak göreve başlamış olanlar esas alınarak hesaplama yapılmıştır.

Memurunyeri