MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıyla Hisar projesinin yaygınlaştırılması amacıyla Proje il koordinatörleri ve eğitici eğitimine katılan öğretmenlerin, mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde bulunması istendi.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda "Bakanlığımıza bağlı imam hatip okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik HİSAR Projesi

(İmam Hatip, İnovasyon, Stem, Atölye, Robotik) kapsamında 24 Mayıs - 11 Haziran 2021 tarihleri arasında 70 ilden 231 öğretmen katılımıyla eğitici eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Eğitim İş: Eğitim emekçilerini kandıran ÖSYM,YKS görevlilerinin eksik yatan ücretlerini derhal ödemelidir Eğitim İş: Eğitim emekçilerini kandıran ÖSYM,YKS görevlilerinin eksik yatan ücretlerini derhal ödemelidir

 Bu bağlamda, projenin yaygınlaştırılması amacıyla Proje il koordinatörleri ve eğitici eğitimine katılan öğretmenlerin, mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde bulunması ve bu kapsamda

yapılacak İnovatif Düşünce, STEM, Robotik Kodlama ve İnovasyon konulu kurs ve seminerlerde eğiticilere gerekli alt yapının oluşturulması, faaliyetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim." ifadeleri kullanıldı.