Türkiye son dönemde yeni bir ekonomik programı uygulamaya başladı. Faizlerin düşürülmesini esas alan bu modelin ayrıntıları ise bugüne kadar açıklanmadı. İşte yeni ekonomik modelin ayrıntıları Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Cemil Ertem tarafından hazırlanan rapor ile ortaya çıktı. Raporun detayları şöyle:

Türkiye son dönemde yeni bir ekonomik programı uygulamaya başladı. Faizlerin düşürülmesini esas alan bu modelin ayrıntıları ise bugüne kadar açıklanmadı. İşte yeni ekonomik modelin ayrıntıları Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Cemil Ertem tarafından hazırlanan rapor ile ortaya çıktı. Raporun detayları şöyle:


Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Cemil Ertem tarafından hazırlanan ve hükümet üyeleri ile AK Parti yönetimine sunulan rapor, 'Yeni Ekonomik Model Gerekçeleri ve Getirileri' başlığını taşıyor.

Toplam 31 sayfadan oluşan raporda, bugüne kadar uygulanan yüksek faiz ve düşük kur politikası eleştirildi:

Raporda bugüne kadar uygulanan ekonomik politikalarla ilgili şu eleştirilere yer verildi:


. Yüksek faiz, düşük kura dayalı ekonomik model bir yandan yüksek faiz maliyetleri nedeniyle yatırım ortamını zayıflatırken, diğer yandan ihracatta rekabet gücümüzü azaltmaktadır.

. Bu durum düşük büyüme ve düşük istihdama yol açmakta olup, aynı zamanda düşük kur nedeniyle ithalat ihracattan daha hızlı artmaktadır. Sonuç olarak, ülke ekonomisi yüksek cari açık vermekte, bunu finanse etmek için özellikle sıcak paraya bağımlı olunmakta ve ülke dış borcu giderek artmaktadır.


. Söz konusu ekonomik model dışa bağımlılık nedeniyle sık sık ekonomik ataklara zemin hazırlamakta olup sürdürülebilir değildir.

Raporda, 'Yüksek Faiz ve Düşük Kurla Gelişmekte Olan Ülkelere Dayatılan İktisat Politikası Yoksullaştırıcı Tipik Bir IMF Reçetesidir' değerlendirmesi yapıldı.

YENİ EKONOMİK MODELİN AMACI


Raporda, yeni ekonomik modelin amacı şöyle özetlendi:

KPSS soruşturmasında yapılan ilk inceleme sonuçları geldi! KPSS soruşturmasında yapılan ilk inceleme sonuçları geldi!


"Yeni ekonomik modelde düşük faiz ortamı ile yatırımların desteklenmesi, büyümenin ve istihdamın sürdürülebilir hale getirilmesi, rekabetçi kur avantajı ve yatırımların artmasıyla ihracatın artırılması ithalatın düşürülmesi ve nihayetinde cari açığın cari fazlaya evrilerek dış borca bağımlılığın ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır."


 


 
YENİ EKONOMİ PROGRAMINDA YAPILACAKLAR

Yapacaklarımız

*Net döviz girişine, küresel rekabete dayalı bir dış ticaret rejimi

*Düşük faizle yatırımlarıönceleyen, ihracatın ithalatı karşılama oranının çok üzerinde olduğu, cari fazla veren, küresel rekabette ve teknoloji ihracında öncü yeni bir büyüme modeli.

*Toplam faktör verimliliğini esas alan, nitelikli işgücü ile hakkaniyetli bir ücret politikasına önem veren, refah düzeyi giderek artan bir üretim ve teknoloji üssü olmaya öncelik vermek.

EKONOMİDE YAPILMAYACAKLAR


Yapmayacaklarımız

*Dış borca, sıcak paraya dayalı bir dış ticaret rejimi

*Yüksek faizin sonucu olan yüksek borç, sıcak para ve ithalata dayalı büyüme modeli.


YENİ EKONOMİ PROGRAMIN REFORMLARI

Reformlarımız

-Sağlıklı işleyen, mali derinliği ve çeşitliliği esas alan bir finansal yapı

-Banka sistemimizin sermaye ve aktif kalitesini yukarı çekmek

-Reel sektörü banka sistemi dışında da finanse edecek çağdaş finansalyapıları hızla oluşturmak

-Tarımda kendine yeterli, tarladan sofraya arz zincirini ve fiyatlamasını en sağlıklı şekilde sağlayarak gıda enflasyonunu gündemden kaldırma