Kamuajans.com – İşverenin yanında ayın belirli günlerinde çalışıp, diğer yandan kendi işini yapmak mümkün. Yani hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu olunabilir. Ancak sadece bir statü emekliliğe sayılır, diğer primler ise geri alınır.

Bağ-Kur Sigortalılarının Hak ve Yükümlülükleriyle İlgili Uygulama Tebliği Seri No:1 Yürürlükten Kaldırıldı Bağ-Kur Sigortalılarının Hak ve Yükümlülükleriyle İlgili Uygulama Tebliği Seri No:1 Yürürlükten Kaldırıldı
Bir kişinin aynı anda hem SSK'lı, hem Bağ-Kur'lu olmasında SGK açısından bir sakınca yoktur. Kişi bir işverenin yanında ayın belirli günlerinde çalışıp, diğer yandan kendi işini yapabilir. Bu durumda SGK'nın hangi statüde ödenen primleri geçerli sayacağı dönemler içinde farklılık gösterir. 1 Ekim 2008 ila 1 Mart 2011 tarihleri arasında bir kişi birden çok sigortalılık statüsüne tabiyse, 4/c'liliği yani Emekli Sandığı geçerlidir. Sosyal güvenlik sisteminde çakışan sigortalılıklar içerisinde 4/c'lilik bulunmuyorsa bu durumda önce başlayan sigortalılık geçerlidir. Yani kişi 1 Kasım 2009'da SSK'lı olmuş, 1 Kasım 2010'da ise Bağ-Kur'lu olmayı gerektirecek şekilde çalışmaya başlamışsa, SSK'lılığı geçerli kabul edilir.

BORCU OLMAMALI

1 Mart 2011 tarihinden sonra ise aynı anda iki statüde sigortalı olan kişiler için SGK uygulaması değişti. Bu tarihten sonra aynı anda hem SSK'lı, hem Bağ-Kur'lu olan kişilerin SSK'lılıkları geçerli sayılıyor. Bir kişinin iki farklı statüde aynı anda prim ödemesi halinde, yalnızca geçerli statüde olanları emekli aylığına yansıtılır. Geçersiz statüde ödenmiş primler de iade alınabilir. Bu durumda prim iade alınabilmesi için kişinin SGK'ya prim borcu olmaması gerekir.

Prim yoksa aktarım yapılır

Bir kişi aynı anda SSK'lı ve Bağ-Kur'lu olması gerekirken bu durumun farkına varmaz veya farkına varsa bile bir sigortalılık statüsüne prim ödemezse bu durumda primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarımı yapılır. Bu durumda yalnızca primlerin işçi hissesinin aktarılması söz konusudur. Ancak primi ödeyen işverenin SGK'ya borcu yoksa ve muvafakati de varsa kişi adına o dönemde ödenen işçi ve işveren hissesinin tamamı aktarılabilir.

Geçen sürenin faizi işletiliyor

Primler SSK'lılığı geçerli sayıldığı ve emekli aylığına da etki etmediği için kişiye iade edilebilir. Ancak iade işleminin yapılabilmesi için kişinin Bağ-Kur prim borcu olmaması esastır. Ayrıca kişinin SGK'ya başvuruda bulunması da gerekir. SGK kendiliğinden bu iade işlemini yapmaz. Bahsettiğimiz durumda kişiye iade edilecek primlere SGK tarafından faiz işletilir. 1 Ekim 2008 sonrasındaki dönemler için prim iadesi alacak kişilere primler SGK tarafından kanuni faiziyle birlikte iade edilir. 1 Ekim 2008 sonrasındaki süreler için prim iadesi alacak kişiler prim ödedikleri tarihi takip eden ay başından iade işleminin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için işletilecek faizle birlikte primlerini iade alabilirler.

Akşam