Yükseköğretim kurumlarına yönelik yatırımlardan bahseden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversitelerimizin fiziki altyapısına yapılan katkılar fevkalade önemli." dedi.

Son yıllarda yükseköğretim kurumlarının fiziksel altyapısına yapılan yatırımların, ülkenin genel altyapı yatırımlarıyla mukayese edildiğinde üst düzeyde dikkati çekici olduğu aktaran Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Sayın Cumhurbaşkanım, zatıalinizin riyasetinde hükümetlerimiz, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarının fiziksel altyapısını iyileştirme, tamamlama ve geliştirme bakımından fevkalade önemli katkılarının olduğunu görüyoruz ve müşahit oluyoruz. Bu açıdan Yükseköğretim Kurulu olarak sizlerin ve hükümetinizin katkılarının Türk yükseköğretim kurumlarının gerek ülke içinde, gerekse uluslararası alanda Türk üniversitelerinin rekabet gücünü arttırdığını da hatırlatmak isterim. Değerli Cumhurbaşkanı'm bu güzel günde Çukurova Üniversitesi'ne kazandırılan bu tesislerle üniversitemizin gerek yurt içinde gerek yurt dışında yükseköğretimde çok daha iyi noktalara geleceğine, rekabetçi gücünü arttıracağına inanıyorum. Bu konuda geçmişteki diğer rektörlerimiz gibi şimdiki rektörümüz Meryem Hanım'ın da elinden gelen bütün gayreti sarf edeceğine inanıyorum." dedi.

- "Hedefimiz dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almak"

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, açılışını yaptıkları tesisler hakkında bilgi verdi.

Üniversiteyi daha da ileriye götürmek için çalışmalara ilk günkü heyecanla sürdürdüklerini belirten ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, "Her alanda büyüyen, gelişen, güçlenen ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağı ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini en üst seviyeye çıkarmak için bir yandan taşıdığımız değer ve geleneklere sahip çıkarken diğer yandan üniversitemizin çağın da gereği olarak yenilenmesini ve geliştirilmesini devam ettiriyoruz. Bu doğrultuda hedefimiz, kadromuzu başarılı genç akademisyenlerle zenginleştirerek, fiziki altyapımızı tamamlayarak, uluslararası tanınırlığımızı arttırarak eğitim ve araştırmada ülkemizin ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktır." dedi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, üniversitenin her zaman gelişmesine ve güçlenmesine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin donanımlarını arttırmaları, ilave yetenekler ve yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmaları için ihtiyaç duydukları altyapı ve imkanları sunmak üzere her türlü gayreti sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA