"Bu maddenin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder."

Maddede yer alan yüzde 70 işçilik maliyetinden dolayı çok sayıda taşeron personel kadroya geçemedi.

Ancak, 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK'da Başbakanlıkta görev yapan 113 şoför için özel düzenleme yapıldı.

YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEME:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alım sözleşmeleri kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde HBYS Bilgi işlem olarak çalışmakta olan, Bilgi işlem çalışanlarının T.C. Sağlık Bakanlığına karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat etmeleri kaydıyla, sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş sayılırlar.

Böyle bir yazı ile Sağlık Bakanlığında çalışan HBYS bilgi işlem çalışanları sürekli işçi kadrosuna geçirilebilir. Ancak her nedense birileri buna engel oldu. Bu konu ile ilgili gerekli çalışmaların bir an önce yapılmasını bu çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesini; Çalışma Bakanlığı,Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından bekliyoruz…

Bakanlık görevini devrederken Julide Sarıeroğlu , HBYS bilgi işlemlerinde taşeron olarak çalışan personeli için şu açıklamayı yaptı:

HBYS bilgi işlemde çalışan kardeşlerimizin durumunu, Sayın başbakamınızın talimatıyla aslında biz

tamamladık... Seçimden öncesindeki süreçte... İnşallah sayın Bakanımızın döneminde uygulamaya geçmiş olur. Ordaki kardeşlerimiz için de inşallah güçlü bir adım atıp onların taleplerini yerine getirmiş oluruz.

Aradan 4 yıl geçti halen yerine getirilmedi. Söz verdiniz lütfen sözünüzde durun.

Bu pandemi sürecinde yaklaşık 2  yıldır Canla başla çalışan Hastane Bilgi İşlem (HBYS çalışanları) hiçbir zaman sağlık bakanlığını yarı yolda bırakmadı. Ama sizler bizleri mağdur ediyorsunuz…

KAMUDA ÇALIŞAN KADRO ALAMAYAN HBYS ÇALIŞANLARINA AŞAĞIDAKİ HAKLARIN VERİLMESİNİ TALEP ETİYORUZ

1-) SOSYAL YARDIM

2-) MESLEK -RİSK TAZMİNATI (31 GÜN ÜZERİNDEN HESAPLANMASI)

3-) YEMEK YARDIMI

4-) İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (TL/ FİİLEN ÇALIŞILAN GÜN) 20 GÜN ÜZERİNDEN

HESAPLANMASI

5-) GİYİM YARDIMI (OCAK VE AĞUSTOS AYINDA OLMAK ÜZERE YILDA 2 DEFA ÖDENMESİ)

6-) EVLENME YARDIMI

7-) DOĞUM YARDIMI

8-) KREŞ VE ÇOCUK BAKIM YARDIMI

9-) ANALIK YARDIMI (TL/AY)

10-) EK ÖDEME (TEDİYE-İKRAMİYE VE DİĞER ÖDEMELERİN VERİLMESİ

Ayrıca Kamuda çalışan kadro verilmeyen işçilerin Asgari ücret zammı ile beraber

özlük haklarının düzeltilmesini talep ediyoruz.

T.C. Sağlık Bakanlığı HBYS Bilgi İşlem Çalışanları