KamuAjans.Com-Devlet memuriyete girmeden önce veya memuriyette iken bitirilen okulların öğrenim süresinin aynı seviyedeki okulların normal öğrenim süresinden fazla olduğu durumlarda, ilgili memurların ilave kademe ilerlemesi alması da söz konusu olabilmektedir.

Kasım ayı enflasyonu açıklandı. Peki memur maaş farkı ne kadar olacak? Kasım ayı enflasyonu açıklandı. Peki memur maaş farkı ne kadar olacak?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunda, eğitim durumları itibariyle memuriyete giriş derece ve kademelerinin seviyeleri ile bu seviyelere ilave kaleme/derece eklenebilecek haller belirtilmiş olup, ayrıca 36/A-6-b maddesinde ise “Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir." denilmiştir.

Hazırlık sınıfı okumanın memuriyeti etkilediği haller

**Ortaokul ve dengi okullarda hazırlık sınıfı

Ortaokul ve dengi okul düzeyindeki okullarda öğrenim süresi 4 yıldır (ilköğretim 8 yıl). Bu okullarda hazırlık sınıfı bulunması halinde, eğitim süresi 4 yıllık normal öğrenim süresini aşacağından, ortaokulda hazırlık sınıfı eğitimi görmüş olan memura ilave bir kademe ilerlemesi verilir.

Ayrıca, Ortaokul düzeyinde teknik eğitim veren ve eğitim süresi normal öğrenim süresinden fazla olan okulları bitirenlerden teknik hizmetler sınıfında görev alanlara, fazladan görülen öğrenim süresi nedeniyle verilecek kademe ilerlemesinin yanı sıra ilave bir kademe daha verilir.

**Lise ve dengi okullarda hazırlık sınıfı

Lise ve dengi okul düzeyindeki okullarda öğrenim süresi 4 yıldır. Bu okullarda hazırlık sınıfı bulunması halinde, eğitim süresi 4 yıllık normal öğrenim süresini aşacağından, lisede (veya dengi okulda) hazırlık sınıfı eğitimi görmüş olan memura ilave bir kademe ilerlemesi verilir.

Öte yandan, liselerdeki eğitim süresinin 4 yıl olarak uygulanmasına 2005-2006 eğitim-öğretim yılında başlandığından, bu tarihten önce öğrenim süresi 4 yıl olarak belirlenmiş liselerden mezun olanlara, hazırlık sınıfı niteliğinde olmayan ve normal lise öğrenimine göre 1 yıl fazla gördükleri eğitimden dolayı da ilave bir kademe verilir.

Ayrıca, lise düzeyinde teknik eğitim veren ve eğitim süresi normal öğrenim süresinden fazla olan okulları bitirenlerden teknik hizmetler sınıfında görev alanlara, fazladan görülen öğrenim süresi nedeniyle verilecek kademe ilerlemesinin yanı sıra ilave bir kademe daha verilir.

Hazırlık sınıfı okumanın memuriyeti etkilemediği haller

**Yükseköğrenimde hazırlık sınıfı

657 sayılı Kanun, ortaokul ve dengi okullar ile lise ve dengi okulların süresinin normal öğrenim süresinden fazla olduğu durumlarda, fazladan eğitim görülen süreler için ilave kademe ilerlemesi verilmesini hükme bağlarken, yüksek öğrenimdeki sürenin normal öğrenim süresinden fazla olduğu durumlarda fazladan görülen eğitim sürelerinden dolayı ilave kademe ilerlemesi verilmesine ise imkan tanımamıştır.

Bu itibarla, önlisans ve/veya lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından normal öğrenim süresinden fazla gördükleri (hazırlık sınıfı gibi) eğitimlerden dolayı memurlar hakkında ilave kademe ilerlemesi uygulanmamaktadır.


Memurunyeri