Kamuajans.com – Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Üye Sayılarının Tespiti Başlıklı 30 uncu Maddesinin (a) bendinin 2 nci fikrasında; "Bu Kanuna tabi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 Mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir." hükmü bulunmaktadır.

T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

06.05.2021

Sayı : E-83993637-010.07.02-301890 Konu : KBS Duyurusu

DAĞITIM YERLERİNE

PERSONEL ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KBS DUYURUSU

SIRA NO (2021/6)

- SENDİKALARA YENİ ÜYE YAPILMASI

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Üye Sayılarının Tespiti Başlıklı 30 uncu Maddesinin (a) bendinin 2 nci fikrasında; "Bu Kanuna tabi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 Mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir." hükmü bulunmaktadır. Ayrıca, memur sendikalarından Bakanlığımıza gelen yazı ve telefonlardan, her yilin mayıs ayının 15 i itibariyla sendika üye sayısının tespit edildiğinden bahisle maaş işlemlerinin mayıs ayının ilk haftasında tamamlanması nedeniyle maaş işlemleri tamamlanan kurum personelinden 15 Mayıs tarihine kadar üye olanların aidat kesintilerinin listelere dahil edilmesinde sıkıntılar yaşandigi anlaşılmaktadır.

Kurum maaş hesabı yapıldıktan sonra sendikaya yeni üye olan ve maaşından sendika kesintisi yapılamayan personelin mayıs ayının 15 ine kadar Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listelerine dahil edilebilmesi için;

1- Maaş Bilgi Girişi formunda bulunan "Kesinti" butonu ile açılan ekrandan (Maaş Kesinti Bilgileri Formu) "160 - Sendika Aidatları" kesinti kodu ile üyelik bilgi girişleri yapılacaktır (hatalı giriş yapılmaması için sendika üyesi olup olmadığına yönelik kontroller resmi evraklar üzerinden yapılacaktır).

2- Yeni üye olan personel Mayıs ayi sendika kesintisini saymanlık veznesine yatıracak ve yatırılan tutar için Yeni Devlet Muhasebe Sistemi üzerinden muhasebe kaydı yapılacaktır.

3- Personelden nakden tahsil edilen sendika kesintisi tutarı Personel Modülünde bulunan "Bordro Bilgi Girişi" formundan girilerek ek bordrosu sistemde oluşturulacak ve sistemde "Raporlar" menüsünde bulunan "Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listesi" nden kontrol edilecektir.

Gözden kaçırmayın

Madem enflasyonu öngöremiyordunuz, neden imza attınız? Madem enflasyonu öngöremiyordunuz, neden imza attınız?

Bilgilerini ve harcama birimleri ile muhasebe birimleri tarafından gereken tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim.

Yunus ELİTAŞ

Bakan a. Muhasebat Genel Müdürü