Türkiye de son zamanlar da Hayvancılık Sektöründeki sorunlar  gün geçtikçe daha sıkıntılı bir hal almaya başlamıştır. Türkiye hayvancılık sektörü gün geçtikçe can çekişir duruma düşmesi çiftçinin özellikle damızlık sığırını elinden çıkartarak kesime vermesi sektörün daralması üretimin düşmesi ve hayvan varlığının azalması gibi riskleri yanında getirmektedir.

Yem girdilerinin aşırı şekilde yükselmesi hayvancılık işletmelerini zor duruma sokarken işletmeler teker teker kapanma riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Sektörün bir çok sorunu varken yüksek girdi maliyetleri ile ürünün tayfının ücret dengesinin bir birini karşılamaması yüzünden sektörel daralmalar çıkarken buda ulusal bir krize sebep olma yolunda hızlıca ilerlemektedir.

Bilindiği gibi 5, 6 yıl önce sıkıntılar yaşanmış yurt dışından et, damızlık sığır, kesimlik sığır ve besilik sığır ithalat edilmiş sorun kısmi olarak çözülmüştü. Lakin yeniden çıkan bu sıkıntılarla gelen damızlık sığırların kesimiyle yine başlangıç noktasına dönülmesi ülke ekonomisi açısından sıkıntılı bir durum gözükmektedir. Aynı zaman da  ülkemizde ki büyük baş sayısında azalmalar kaçınılmaz olup başladığımız noktaya dönüş olacağız. Yapılan ithalatlar ülkemizin cari açığı üzerine olumsuz etkiler yaratmaktadır. Tarım ürünlerinin güncel fiyatların da artmalar olmazken yem fiyatlarının afaki şekilde yükselmesi sektör açısından bir baskı yaratmaktadır. Özellikle süt fiyatlarının güncel rakamlar altın da kalması işletmelerin ekonomik sıkıntıya girmesine ve damızlık sığırların elden çıkartılarak kesime gönderilmesine sebep olmaktadır.

Bu sıkıntılar dönemsel olarak her 5 yılda bir tekrar ederken ülke ekonomisi üzerine olumsuz etkiler yaratmaktadır. Her ne kadar ülkede hayvan varyetesinin olduğu söylense de yalnız rakamlar üzerinden konuşulmaktadır. Tarım reformunun bir an önce yapılması gerekmektedir. Öncelikle Damızlık Sığırların kesimini önlenmesi gerekmektedir. Sektörü rahatlatıcı adımlar atılmalı, yapılan destekler spesifik olmamalı uzun vadeli bir yapıda olmalıdır. Yapılan kısa vadeli destekler yalnız günü kurtarmaktan ileriye gidemez. Ülkemizin son zamanlar da tarımdan uzaklaştığı, ürünlerin değerin de gitmediği, ürünlerin girdi maliyetini karşılamadığı düşünüldüğünde tarım ürünlerindeki azalma ülkemizdeki tarım ürünleri üzerine olumsuz etkileyeceği aşikardır. Üretimin azalması ithalata yönetiyor olması ile sonuçlanacak bir sonuç doğurur ki buda tarım üretimi üzerine olumsuzluklar oluşturur.

Türkiye her ne kadar Sanayi devrimi gerçekleştiriyor olsada Tarımdan uzaklaşması ekonomi üzerinde olumsuz etkiler çıkartarak  sorunları beraberinde getirir. Çiftçiyi destekleyen adımlar atılmalı özellikle şuan Büyük Baş Hayvan yetiştircilerine destek olunmalı yem desteği yapılmalı ve süt ve süt ürünlerinin güncel fiyatta alınması konusunda özen gösterilmelidir. Damızlık sığırların elden çıkartılarak kesime verilmesi önlenmeli ülkemizdeki damızlık sığır varyetesi korunması zaruri ve elzem bir konudur. Tarım ürünlerine destek artırılmalı ve çiftçi bu dönemde rahatlatılmalıdır.

Bir ülkenin geleceği önce tarımdan başlar sonra sanayi ile gelişir ve müreffeh bir topluma ulaşması sağlanır.

Yasin ERDEM
Zİraat Mühendisi
Zooteknist