Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli için fazla çalışma ücreti

N.V.İ. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, genel seçim dönemlerinde fazla çalışma yaptırılmasının kararlaştırılması halinde, her bir seçim döneminde toplam 50 saati geçmemek üzere ve yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında her saat için 2,4*5= 12 TL ödeme yapılacaktır.

Yine, T.C. kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, N.V.İ. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 500 saati geçmemek üzere saat başı 2,4*3=7,2 TL tutarında fazla çalışma ücreti ödenecektir. SGK il müdürlükleri ile vergi dairesi personeli için fazla çalışma ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) ve Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere 2,4*3=7,2 TL tutarında fazla çalışma saat ücreti ödenir. Ödeme yapılacak personel sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının %20'sini geçemez.


Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Üniversite yurt personeli için fazla çalışma ücreti Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda görev yapan personelden (sözleşmeli yurt yönetim personeli dahil) kendilerine 2,4*3=7,2 TL tutarında saat başı fazla çalışma ücreti ödenecektir. Aynı ödemeler Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personel için de geçerlidir.

Din görevlilerine yapılacak fazla çalışma ücreti

Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Yine bunlara Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde de aynı şekilde ödeme yapılmaktadır. Aynı şekilde başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz kadrolarında bulunanlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenmektedir.

Her gün için yapılacak ödeme tutarı ise; 2,40*4*8= 76,8 TL'dir.

Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personele yapılacak fazla çalışma ücreti

Milli Eğitim Bakanlığı örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, ayda 50 saati geçmemek üzere 2,4*3= 7,2 TL tutarında saat başı fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Defin hizmetlerinde görev yapanlar için ödenecek fazla çalışma ücretleri

Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde; a) Belediyelerin imam, gassal, memur ve şoför unvanlı kadrolarında bulunanlardan, belediyelerce yürütülen defin hizmetlerinde fiilen görev yapanlara,

b) Belediyelerin tabip kadrolarında Devlet memuru veya sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan ilgili mevzuatında mahalli idareler tarafından defin işlemleri öncesinde yerine getirilmesi zorunluluğu bulunan hizmetler sebebiyle göreve çağrılanlara,
çalıştıkları her gün için 2,4*3*6 = 43,2 tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecektir.
TMO, TİGEM ve ESK, AOÇ ve milli parklar personeline yapılacak fazla çalışma

1- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personelden mahsul alım dönemlerinde normal çalışma saatleri dışında fiilen alım, satım, ithalat ve nakliye işlerinde çalışanlara,

2- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personelden bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara,

3- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara,

4- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde görev yapan memurlardan normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara,

5- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinde (Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge ve Şube Müdürlükleri) görev yapan memur ve sözleşmeli personelden yasadışı avcılığı ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik olarak normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere 2,4*3=7,2 TL tutarında saat başı fazla çalışma ücreti ödenecektir.

DSİ personeline fazla çalışma ücreti

1- Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personele ayda 70 saate kadar 2,4*4 = 9,6 TL saat tutarında,

2- 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personele ayda 50 saate kadar 2,4*3=7,2 saat tutarında,

3- 8. Bölge Müdürlüğü (Erzurum), 9. Bölge Müdürlüğü (Elazığ), 10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır), 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa), 17. Bölge Müdürlüğü (Van) 24. Bölge Müdürlüğü, (Kars), 19. Bölge Müdürlüğü (Sivas), 20. Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş), 22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon) ve 23. Bölge Müdürlüğünde (Kastamonu) görev yapan memur ve sözleşmeli personele yılda toplam 300 saati geçmemek üzere ayda 50 saate kadar 2,4*3 saat tutarında,

4- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına dahil kadro veya pozisyonlarında bulunan personelden; tabii afetlerde fiilen çalışanlara, bir takvim yılında 125 saati geçmemek üzere 2,4*3=7,2 TL tutarında, fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Tapu müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere 2,4*3= 7,2 TL tutarında saat başı döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Sosyal güvenlik uzmanı Ahmet ÜNLÜ yazdı...
sgkrehberi