Devlet Kurumları’nın kar etmesi talep ve arzusu üzerine kurulu olan bir ödeme sistemi olan “Döner Sermaye”, aslında hemen hemen tüm Kamu Kurumları’nda uygulanmakta ise de; en çok “Sağlık Çalışanları” açısından kamuoyu gündemine gelmekte.

Devlet Kurumları’nın kar etmesi talep ve arzusu üzerine kurulu olan bir ödeme sistemi olan “Döner Sermaye”, aslında hemen hemen tüm Kamu Kurumları’nda uygulanmakta ise de; en çok “Sağlık Çalışanları” açısından kamuoyu gündemine gelmekte.

… İli … Devlet Hastanesi’nde Op. Dr. olarak görev yapan Hekim; çalıştığı Hastane’de, hangi Hekim, ne kadar Döner Sermaye ödemesi alıyor? sorusunun yanıtı için, Dava açmak yerine, “kamu hizmetlerinin yürütülüşündeki adaletsizlikler hakkında araştırmalar yapmak ve sorunları çözmek ile görevlendirilmiş, bağımsız bir Kamu Otoritesi” olan Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsman) başvurdu.

Başvuran Op. Dr. özetle; “Aylık olarak hekimlerin yapmış olduğu tıbbi işlemler karşılığında üretilen puan ve puana denk gelen ek ödemelerin gösterildiği listelerin hekimlerin görebileceği bir yerde ilan edilmesini” talep etti.

Sağlık Bakanlığı ise Yanıt olarak; “… Tüm sağlık çalışanlarının kendi ürettiği puan ve ücret ile ilgili bütün bilgi ve verilere ulaşabildiği, kendileri ile ilgili hiçbir kısıtlama olmadığını; Ancak herkesin başkalarının bütün bilgi ve verileri bilmesi gerektiğini düzenleyen ve bu konuda idareyi zorunlu tutan bir düzenlemenin olmadığı, kaldı ki tüm personel verilerinin ilan edilmesinin ayrıca çalışma barışını bozacağı ve sağlık tesisi için şikâyet ve huzursuzluklar oluşturabileceği değerlendirildiğinden böyle bir uygulama yapılmadığını” belirtti.

Dosya’yı görüşen Ombudsmanlık, 2021/7639-S.21.12215 Sayı’lı Dosyası’nda(n); … İl Sağlık Müdürlüğü … Devlet Hastanesi’nde görev yapan her bir Hekim’in ürettiği puan ve puana denk gelen ek ödemelerin ilgili Hekimler’in belirli veya belirlenebilir olmasını önleyecek şekilde ilanının sağlanması yönünde SAĞLIK BAKANLIĞI’NA TAVSİYE’DE BULUNULMASINA Karar verdi.

Karar gereğince, ancak ve sadece Hekimler’e, görev yaptıkları Hastane’de çalışan tüm Hekimler’in Döner Sermaye kapsamında ürettiği puan ve puana denk gelen ek ödemelerinin (belirli veya belirlenebilir olmasını önleyecek şeklide) duyurulması ve ilan edilmesinin önü açılmış oldu.

Ombudsmanlık Kararı’nı değerlendiren Sağlık Hukuku Yazarı Av. Arb. Ümit Erdem; “Çalışma barışını bozmayacak bir şekilde alınan Kararı olumlu ve doğru bulduğunu”, “Anayasal düzeyde güvence altına alınmış olan iki hakkın (Bilgi Edinme Hakkı ve Özel Hayatın Gizliliği Hakkı) çatıştığını, bu iki hak arasında dengenin bu Ombudsmanlık Kararı ile sağlandığını” belirtti.

Av. Arb. Ümit Erdem; “Tıp Doktorları’nın emekliliğe de yansıması gereken ve görev tanımlarına, liyakata ve kariyere uygun tüm ücret taleplerinin haklılığına, önemine ve aciliyetine” de ayrıca vurgu yaptı. Av. Arb. Ümit Erdem; “Ombudsmanlık Kararı’nın, Sağlık Çalışanları başta olmak üzere tüm Kamu Çalışanları için de emsal kabul edilmesi gerektiğini” sözlerine ekledi.

İlgili karara tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Erdoğan'dan pedagojik formasyon duyurusu: Mutabık kaldık Erdoğan'dan pedagojik formasyon duyurusu: Mutabık kaldık