Kamuajans.com - Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar 24 Mayıs 2017 Tarihli ve 30075 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

24 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Sayı : 30075

TBMM KARARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELİKLERİNE YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR

Karar No. 1142                                                                                                        

Karar Tarihi: 17.05.2017

Anayasanın geçici 21’inci maddesinin (C) fıkrası uyarınca, Genel Kurulun 16.05.2017 tarihli 92’nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER

 

                                  Adı ve Soyadı

                                  Yaşar ŞİMŞEK                                           Yargıtay Üyesi

Hakimler hukuk ve ceza hakimi olarak ayrışıp, uzmanlaşacak Hakimler hukuk ve ceza hakimi olarak ayrışıp, uzmanlaşacak

                                  Mehmet ADEMOĞLU                               Yargıtay Üyesi

                                  Alp ARSLAN                                              Yargıtay Üyesi

                                  Cafer ERGEN                                            Danıştay Üyesi

                                  Ali Cengiz KÖSEOĞLU                            Öğretim Üyesi

                                  Songül YAZAR                                            Avukat

                                  Hamit KOCABEY                                        Avukat