Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, 6087 Sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi gereğince aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile 22-23 Eylül 2021 ve 28 Eylül 2021 ile 1 Ekim 2021 tarihlerinde belirli saatlerde toplandı.

Bakanlar Kurulu'nun 20 Temmuz 2016 tarihli kararıyla, Anayasa'nın 120'nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde 21 Temmuz 2016 günü saat 01.00'dan itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hal ilen edilmesine karar verildiği, bu kararın TBMM Genel Kurulu tarafından 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararla onaylandığı, Bakanlar Kurulu'nun 5 Ekim 2016, 3 Ocak 2017, 17 Nisan 2017, 17 Temmuz 2017, 16 Ekim 2017, 17 Ocak 2018 ve son olarak 17 Nisan 2018 tarihli kararlarıyla olağanüstü halin 3'er ay süreyle uzatılmasına karar verildiği ve bu kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 11 Ekim 2016, 3 Ocak 2017, 18 Nisan 2017, 17 Temmuz 2017, 17 Ekim 2017, 18 Ocak 2018 ve 18 Nisan 2018 tarihlerinde onaylandığı, 19 Temmuz 2018 tarihi itibariyle olağanüstü halin yeniden uzatılmasına verilmediği,

KARAR