Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 19/06/2022 tarihli ve 904 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220625-6.pdf

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Açıklaması