KamuAjans – Hakim ve savcı terfi listeleri yayımlandı. Listeye Aralık 2019 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar da eklendi. İşte Hâkim ve savcı terfi listeleri…

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar 29 Ocak 2020 Tarihli ve 31023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna göre hâkim ve savcı atamaları yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
Birinci dereceye yükselmiş olup 31,12.2019 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak ota adli yargı Hâkim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile İdari yargı Hakimlerinin adlarını belirtir liste aşağıda gösterilmiştir.
Aralık 2019 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmemiştir.
Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kumluna yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.

Kaynak : Vatan