D U Y U R U

29 Aralık 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan adli yargı hakim ve savcı adaylığı, avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı ve idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları ve mülakatında başarılı olan adayların;

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 8/g maddesinde belirtilen "Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak" ibaresini taşıyan Sağlık Kurulu Raporu,

Noter Onaylı Diploma Sureti, ( Ön ve arka yüzü olacak şekilde)

Mal Bildirim Formu, ( Form İçin TIKLAYINIZ )

Erkek adaylardan askerlik görevini yapmış olanlar için "Terhis Belgesi" askerlik görevini yapmayanlar için Askerlik Şubesinden Alınacak "Askerlik Son Durum Belgesi"

6*9 ebatında 2 (İki) Adet Biyometrik Fotoğrafı, (her iki fotoğrafın arka yüzünde ad, soyad ve T.C Kimlik numarası yazılması gerekmektedir)

26 Ekim 2020 - 03 Kasım 2020 tarihleri arasında, APS ile Personel Genel Müdürlüğü Hakim Adaylığı Bürosuna göndermeleri veya bizzat ya da bir yakını ile elden teslim etmeleri gerekmektedir. (Gönderilen evrakın kontrolü teslim süresi bittikten sonra yapılacak olup herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde adaylar ile iletişime geçilecektir.)

Adayların staj yapacakları ağır ceza merkezlerinin belirlenebilmesi ve bilgi güncellemesi için 30 Eylül 2020 - 5 Ekim 2020 tarihleri arasında http://www.pgm.adalet.gov.tr internet sitemizden elektronik ortamda "Staj Merkezi Tercih Formunu" ve bilgi güncellemesini doldurmaları gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları, Avukat-Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ve İdari Yargı Hakim Adaylarının Staj Merkezi Tercih Formunun doldurulması ve Bilgi Güncellemesi için TIKLAYINIZ