Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın çocuklarına ihanet edenler, HESAP VERECEKSİNİZ!
Gerek Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizdeki halkın gerekse tüm Türkiye'nin terörden dolayı yaşadığı sıkıntı ve stresin temel kaynağı ve sorumlusu, PeKaKa ve bunların legal görünümlülerinden oluşan, bunlara sırtını yaslayan/arka çıkan HaDePe''dir.Kürt kızlarını dağa kaçırıp tecavüz eden, kürt halkına her türlü aşağılayıcı ve iğrenç zulmü sırıta sırıta uygulayanlar ve belediyelerin imkanlarını teröristlere seferber eden, hendekleri kazmalarına yardımcı olan, yaralı teröristleri taşıyarak/tedavi ettirerek hâmilik yapanlar,Safevîlere karşı irade koyan ve o coğrafyada düzenin sağlanmasında etkin rol oynayan Kürt Beyi İdris Bitlisî'nin ruhuna ve çocuklarına da,asırlardır birarada yaşadıkları Yavuz Sultan Selim Hân'ın çocuklarına da apaçık ihanet etmekteler.
Tıpkı Devlet-i Âliye-i Osmâniye'ye ihanet eden 'jöntürkler' gibi, kürtlerin iradelerine ihanet edenler, aynı zamanda kürtleri her yönüyle sömürmekte ve sahte barış havariliği yaparak, küresel şer ittifakına uşaklık etmektedirler.
Kazdıkları hendeklerde düşerek yok olacaklar!
Alman, Amerikan, İngiliz, Rus, İzrael, İran İstihbarat örgütleri, Güneydoğu illerimizin sokaklarında hendeklerin başlarında bize kurşun sıkarak, sözüm ona kürtleri temsil edenleri yönetip yönlendiriyorlar. 
Ruhları kirlenmiş, İslam düşmanı küreselci siyonist şer odaklarına her türlü hizmet eden Büyük Türkiye düşmanı devletlerin yataklarına girerek, devletimizin milletimizin hep aleyhine iş tutmuş olan hainler; ne kürtleri temsil edebilir ne de kürtlerden destek görebilirler.Bugün Silopi'de, Diyarbakır'da, Suriçi'nde, Cizre'de teröre karşı kahramanca mücadele edenler Fatih Sultan Mehmed Hân'ın, Yavuz Sultan Selim Han'ın, Bu mücadeleye destek verenler de, Ahmed-i Hânî'nin, İdris-i Bitlisî'nin torunlarıdır.Kürtler, 500 yıl önce kendilerine zilleti dayatanları, Diyarbakır Surlarında nasıl zelil ettiyse, bugün de edecektir.
Bu coğrafya, Müslüman Türk ve Müslüman Kürtlerin asırlardır kader birliği yaptığı, birlikte ortak yaşadıkları ve kıyamete kadar da yaşayacakları bir islâm toprağıdır.Diyarbakırı yakıp yıkan, halkı hendeklerle perişan eden, kürt görünümlü ermeniler, zerdüşt, ateşperest zihniyetin savunucusu ezidiler ve onların ağababaları küreselci siyonist emperyalist üst aklın uşağı istihbarat örgütleri iyi bilsinler ki;Müslüman kürt halkı, yalnız değildir.
Diyarbakır İslam'ın şanlı bir şehri olarak İlelebet yaşayacaktır. Bugün bu topraklarda var olan savaş;Hâk ile Bâtılın savaşıdır. Atamız Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana ceddimizin bize bıraktıkları emanetin farkındayız ve canımız pahasına koruyacağız. 
Bu ülke de hem yaşayan, devletin her türlü imkanından istifade eden hem de ülkenin imkanlarını en kaymak hâliyle söğüşleyen ve sonra da bu imkanlar ve zenginlikle devlete ve millete ihanet edenler;
Bu devlet sizden hesap soracak!Hendeklerde yok olacaksınız veHAİNLER, HAİNLERLE BİRLİKTE ANILACAKLAR!