Kamuajans.com - Bu hafta sonu yani 20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı ve MTSKS-2 Sınavı yapılacak. Bu sınavlarda görevli olacak öğretmenleri ilgilendiren ve dikkat edilecek hususlar açıklandı.

2016-2017 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ORTAK SINAVLAR MAZERET SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MAZERET SINAVLARI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR

Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 23’üncü maddesi” nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilmiş ve okul müdürlüklerince karara bağlanmıştır. Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin için 20 Mayıs 2017 Cumartesi ve 21 Mayıs 2017 tarihlerinde mazeret sınavı yapılacaktır.

Her sınav günü, üç dersin yazılısı ayrı ayrı saatlerde olacak şekilde bir oturum hâlinde yapılacaktır.

Her ders yazılısı için 20 soru sorulacak, 40 dakika verilecek olup ders yazılıları arası dinlenme süresi 30 dakika olacaktır. Ancak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin alacakları sınav hizmetinden dolayı her bir dersin sınav süresi 55 dakikadır. Sınavların aynı anda başlaması gerektiğinden özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ders yazılıları arası dinlenme süresi 15 dakika olacaktır.

2016-2017 II. Dönem Ortak Sınavlar Mazeret Sınavı Dikkat Edilecek Hususlar

20 MAYIS 2017 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVINDA (MTSKS-2 ) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKATİNE

09/12/2016 Tarih 29913 Resmi Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesi 2. Fıkrası gereğince sınav uygulamaları kapsamındaki fiilleri işleyen görevli ya da adaylara, işlediği fiilin türüne göre cezai müeyyideler getirilmiştir.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları nüfus müdürlüklerince alınan adaylar, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava
alınabilecektir.

Sınav güvenlik poşetlerinin açılması ve kapatılması EK-1’te yer alan dokümana göre yapılacaktır !!!

20 Mayıs 2017 MTSKS-2 Sınavında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  
SINAV GÜVENLİK POŞETİNİN AÇILMASI VE KAPATILMASI

Kullanılan sınav evrakı bina sınav komisyonundan alınan aynı sınav güvenlik poşeti ile teslim 
edilecektir. Sınav güvenlik poşetinin içerisinden başka bir zarf/poşet çıkmayacaktır.