Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/425, 426, 427) 25 Ağustos 2021 Tarihli ve 31579 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

2021/425 Karar Sayılı Karara göre; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Şeref KALAYCI atanmıştır.

2021/426 Karar Sayılı Karara göre; 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet SÜRMELİ, Dr. Haşan KAVGACI, Dr. Hüseyin ŞİRİN, Toper AKBABA ve Prof. Dr. Bahri ATA görevden alınmış, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine; Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ, Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ, Prof. Dr. Bülent DİLMAÇ, Doç. Dr. Cem GENÇOĞLU, Dr. Mehmet GÜNDÜZ ve Dr. Hüseyin YORULMAZ atanmıştır.

2021/427 Karar Sayılı Karara göre; 3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, ek listede kimlikleri yazılı general ve amiraller isimleri hizalarında belirtilen görev yerlerine atanmıştır.

Günün Önemli Atama ve Görevden Alma Kararları (14 Temmuz 2021) Günün Önemli Atama ve Görevden Alma Kararları (14 Temmuz 2021)

KARARLAR