Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/435, 436, 437, 438, 439, 440, 441) 02 Eylül 2021 Tarihli ve 31586 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

2021/435 Karar Numaralı Karara göre; Yüksek Hakem Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 54 üncü maddesi gereğince Uğur Kızılca (Asıl Üye), Mevlüt Sadi Su (Yedek Üye), Alaaddin Coşkun (Yedek Üye) seçilmiştir.

2021/436 Karar Numaralı Karara göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Sefa YAPRAKLI 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Gözden kaçırmayın

İletişim Başkanlığı'na Atama İletişim Başkanlığı'na Atama

2021/437 Karar Numaralı Karara göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Serdar AKIN atanmıştır.

2021/438 Karar Numaralı Karara göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Abdulsamet TAŞ atanmıştır.

2021/439 Karar Numaralı Karara göre; Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa EMEK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

2021/440 Karar Numaralı Karara göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Bilecik il Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah AY atanmıştır.

2021/441 Karar Numaralı Karara göre; Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Salih HARTAVİ ve Müfettişleri Erdal ÖZKAYA ve Emin GÖKSU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.