Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/346, 347, 348, 349) 14 Temmuz 2021 Tarihli ve 31541 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer'de yayınlandı.

2021/346 Karar Sayılı Karara göre; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Bilal ŞENTÜRK atanmıştır.

2021/347 Karar Sayılı Karara göre; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa AKIŞ, Osman URGUN ve Erkan DURDU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.

2021/348 Karar Sayılı Karara göre; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince; Prof. Dr. Ahmet ALBAYRAK Yönetim Kurulu Başkanı, Prof. Dr. Mehmet Zahid SOBACI Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi, Doç. Dr. Oğuz GÖKSU Yönetim Kurulu Üyesi, Atakan YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi, Mücahid EKER Yönetim Kurulu Üyesi, Doç. Dr. Oğuzhan BİLGİN Yönetim Kurulu Üyesi, Hilal KAPLAN ÖĞÜT Yönetim Kurulu Üyesi, Meryem İlayda ATLAS ÇETİN Yönetim Kurulu Üyesi, Doç. Dr. Veysel KURT Yönetim Kurulu Üyesi atanmıştır.

2021/497 Sayılı Karar Resmi Gazete'de 2021/497 Sayılı Karar Resmi Gazete'de

2021/349 Karar Sayılı Karara göre; Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına, İkinci Başkanlığına ve üyeliklerine, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 10 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7 nci maddeleri gereğince; Muharrem KILIÇ Başkan, Alişan TİRYAKİ İkinci Başkan, Burhan ERKUŞ Üye, Dilek ERTÜRK. Üye, Harun MERTOĞLU Üye, İsmail AYAZ Üye, Mehmet Emin GENÇ Üye, Muhammet Ecevit CARTİ Üye, Saffet BALIN Üye, Ünal SADE Üye, Zennure BER Üye atanmıştır.