İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan bilişim personeli pozisyonlarına yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Günlük İlanlar 14.07.2021, 16:05 15.07.2021, 16:02
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

B- ÖZEL ŞARTLAR

1. KIDEMLİ VERİ TABANI UZMANI

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)

a) En az 3000 kullanıcılı bir sistemin veri tabanı yöneticisi olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Oracle Exadata yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Linux tabanlı işletim sistemlerinde çalışan Oracle RAC, GRID ve ASM mimarisine sahip Oracle veri tabanı kurulumu ve konfigürasyonu yapabilmek,

ç) Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, Rman felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

e) Linux düzeyinde bash/shell script ile Oracle Import ve Export ve Rman gibi yedekleme scriptleri yazmak ve Linux Crontab ile görev oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) PL-SQL ve Stored Procedure geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Veri tabanı kümeleri (Clusters) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Oracle veri tabanı yazılımı sürüm yükseltme yamalama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı optimizasyonu yapabilmek,

ı) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi

ve tecrübe sahibi olmak,

i) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

j) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine hakim olmak, tercihen açık kaynaklı ürünlerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Oracle ZFS Storage yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Linux işletim sistemi kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

m) Sunucu kurulumu (raid yapılandırma, disk yapılandırma, network konfigurasyonu vs.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Coğrafi Bilgi sistemi veri tabanı kurulumu, yönetimi ve süreçlerine hakim olmak, tercihen açık kaynaklı coğrafi bilgi sistemleri veri tabanı çözümleri konusunda bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

o) Coğrafi veri tipleri ile coğrafi verinin taşınması ve saklanması için tanımlanan veri formatları hakkında bilgi sahibi olmak,

ö) Açık kaynaklı ilişkisel/nosql veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen postgresql, mongodb ve mysql veri tabanları konusunda kurulum, yönetim, yedekleme konularında hâkim olmak,

p) Oracle Cloud Control, Oracle Audit Vault ürünlerinin kurulumu, yönetimi hakkında

bilgi sahibi olmak,

r) Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi

olmak ve Linux işletim sistemini ve yönetim araçlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.

TERCİHEN;

a) Hadoop ve büyük veri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Weblogic Sunucularının kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

2. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI

 (1 Kişi -Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)

a) En az 3000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir sistem merkezinde, en az beş (5) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

c) Microsoft Exchange 2010-2016, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübe sahibi sahip olmak,

ç) Tercihen, Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemler ile SCCM 2012 ve üstü

sistemlerinin yönetimi, konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun çözümleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

f) Windows sunucularının performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

g) Uygulama sunucuları (IIS, Apache vb.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu

sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak

h) Masaüstü, notebook ve sunucuların imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

i) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

k) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi

l) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) En az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure sertifikasına sahip olmak,

3. KIDEMLİ JAVA UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI

 (1 Kişi - Tam Zamanlı -

Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış

olmak ve bunu belgelemek,

b) Client Server mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

c) OOP ve Design Patterns hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) Tercihen Java&J2EE konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Java Teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Spring Core, MVC, Spring Boot,

e) Hibernate veya diğer ORM araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

f) Mikroservisler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. KIDEMLİ .NET UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış

olmak ve bunu belgelemek,

b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

d) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) .NET Core ile uygulama geliştirmiş olmak,

f) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C#, .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

g) JQuery, Bootstrap, AJAX, Angular, React, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hâkim ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Web servisleri, SOAP, RESTful, WCF, Web API ve Windows Servisleri hakkında

bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az birisi ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

ı) Veri tabanlarında Stored Procedure, Function, Trigger yazma konularında bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

i) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerini kullanmış ve en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

TERCİHEN;

a) Microsoft Certifıed Solutions Dcveloper (MCSD): Web Applications sertifikasına

sahip olmak,

b) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

c) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search)

konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Mikroservisler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) OCR, görüntü işleme kütüphaneleri ve bunların entegrasyonları konusunda bilgi ve

tecrübe sahibi olmak.

5. SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, EDR, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 istemcili bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda en az 3(üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi

ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)

yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

(Active Directory, DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB)

e) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,

f) SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Metasploit, SQLMap, Nmap, Owasp ZAP, Burp Suitevb. gibi standart güvenlik

araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Nessus, Qualys vb. Ağ/altyapı güvenlik açığı tespit araçlarının etkin bir şekilde kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Tercihen Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak,

l) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

m) KVKK esaslarına hakim, bu esasların teknik boyutları konusunda bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

n) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

a) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester), Offensive Security Certified Professional(OSCP) , Web Application Penetration Tester (GWAPT) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) MCSE Server Infrastructure, CISSP sertifikalarına sahip olmak.

6. AĞ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 istemcili bir Bilgi İşlem Merkezinde ağ yöneticiliği yapmış olmak ve en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi

sahibi olmak,

ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)

yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

e) IPS, WAF, Dos, Ddos IDS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,

f) NAC (Network Access Control) teknolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) SIEM, Proxy cihazları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

h) CCNA ve CCNP sertifikasına sahip olmak veya eğitimini almış olmak,

ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

7. SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) En az 3000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir sistem merkezinde, en az üç (3) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

c) Microsoft Exchange 2010-2016, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübe sahibi sahip olmak,

ç) Tercihen, Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemler ile SCCM 2012 ve üstü sistemlerinin yönetimi, konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

d) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun çözümleme

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

f) Windows sunucularının performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

g) Uygulama sunucuları (IIS, Apache vb.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,

h) Masaüstü, notebook ve sunucuların imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

i) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

k) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi

l) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) En az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure sertifikasına sahip olmak, TERCİHEN;

a) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak.

8. İŞ ZEKASI UZMANI (1 Kişi -Tam Zamanlı -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Veri ambarı, iş zekâsı konularında en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) SQL, PL/SQL, Oracle veri tabanı uygulamaları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Oracle Analytics Server konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) ETL veya ELT yöntemleri, araçları ve veri entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

d) Dashboard uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

f) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak.

IV. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır. Yazılı sınav 17 Ağustos 2021 Salı Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122. Cadde No: 4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte www.goc.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır. Sözlü sınav 26-27 Ağustos 2021 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122. Cadde No: 4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. V. DEĞERLENDİRME Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.goc.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. VII. ÜCRET Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (2021 yılının ikinci yarısında uygulanacak ücret tavanı) özel şartlar başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. VIII. DİĞER HUSUSLAR Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girmiş olmaları zorunlu değildir (KPSS puanı olmayan adayların KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır). Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir. Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır). Kamuoyuna saygı ile duyurulur. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Tel: 0 (312) 422 08 17 - 18 - 19 - 20 -21a) Bir kurumda en az bir veri ambarı tasarlamış ve iş zekâsı araçlarıyla rapor sunmuş olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Adaylar başvurularını Genel Müdürlüğümüzün www.goc.gov.tr internet sitesinde yer alan, ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla 26 Temmuz - 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu kimliği ibraz ederek temin edebilirler.

Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından yalnızca birine başvurabilirler. 

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

a) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler,

(Transkript belgesi de kabul edilecektir)

b) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

c) Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla

https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,

d) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,

e) Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya

deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya yükledikleri belgelerde herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, sınava girip başarılı olsalar dahi sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday

yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.goc.gov.tr sitesinde 9 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 17 Ağustos 2021 Salı Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122. Cadde No: 4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte www.goc.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

Sözlü sınav 26-27 Ağustos 2021 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122. Cadde No: 4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.goc.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin

(b) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (2021 yılının ikinci yarısında uygulanacak ücret tavanı) özel şartlar başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girmiş olmaları zorunlu değildir (KPSS puanı olmayan adayların KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır).

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl

süreyle geçerlidir.

Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz

edeceklerdir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM:

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

Tel: 0 (312) 422 08 17 - 18 - 19 - 20 -21

Yorumlar (0)
28
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30