BASK Genel Başkanı Bayram ZENGİN, 19 Aralık Perşembe günü yapılacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı nedeniyle bir basın açıklaması yaparak Kurulun gündemle toplanması, memurların acil çözüm bekleyen temel sorunlarına öncelik verilmesi ve çözüme yönelik kararlar alınması gerektiğini ifade etti..

Önümüzdeki iki yıl için toplu sözleşme imzalanmadığı ve konunun Hakem Kurulunun insafsızlığına terkedildiğini belirten ZENGİN açıklamasını şöyle sürdürdü:

“4688 sayılı Yasanın 21 inci maddesi Kamu Personel Danışma Kurulunun her yıl Mart ve Kasım aylarında toplanmasını öngörmektedir.
Hal böyle iken Mart ayı içerisinde Kurul toplanmamış, Aralık ayına ertelenen Kasım ayı toplantısı  19 Aralık Perşembe günü yapılacaktır.
2020-2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri tarafların danışıklı dövüşü ile Hakem Kuruluna taşınmış, Hakem Kurulu Kararı memur ve emeklilerinin iki yılını heba edici nitelikte çıkmıştır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile genel kurulundaki 2020  Mali Yılı Bütçe Kanunu Teklifinde memurların sorunlarına yönelik iyileştirici  hiçbir düzenleme yer almamaktadır.

Bu durumda memur ve emeklilerinin tek umudu KPDK toplantısıdır.

Bu nedenle KPDK toplantısına katılacak olan konfederasyonları uyarıyoruz:

Kurul gündemli toplanmalıdır.

Kurulda protokol konuşmaları birkaç dakikayı geçmemeli, süre sorunların tartışılmasına ayrılmalıdır.

Kurul gündemine yüzlerce konu değil, acil çözüm bekleyen temel sorunlar alınmalıdır.

Kurul, gündemindeki acil korulara ilişkin kararlar almadan dağılmamalıdır.

BASK olarak Kurulun, önceki toplantılarda olduğu gibi yüzlerce konuyu değil aşağıda özetle belirttiğimiz ve 6 Aralık 2019 günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirdiğimiz aşağıda yer alan temel konuları gündemine alarak görüşmesini ve karar almadan dağılmamasını istiyoruz.

1. MEMURLARA İKRAMİYE HAKKI TANINMALIDIR

Toplantının  en acil gündemi “memurların ikramiye hakkı” olmalıdır. Memurların 4688 sayılı Yasadan kaynaklanan ikramiye hakkına kavuşmalarının zamanı gelmiştir. “Kamuda çalışan işçilerin bu hakkı 6772 sayılı Yasa kapsamında 1956 yılından beri kullandıkları, kadroya geçen taşeron işçilerinin de ikramiye haklarını kullanmaya başladıkları, buna karşılık kamuda memurların da ikramiye hakkı olduğu ancak bugüne kadar sürüncemede bırakıldığı hatırlanmalı ve hatırlatılmalıdır.

2. EMEKLİ AYLIKLARINDA DÜŞÜŞ ÖNLENMELİDİR

Memurların emekli olmaları durumunda emekli aylıkları, çalışırken aldıkları aylığa yakın oranda olacak şekilde yasal düzenleme yapılmalıdır.

3. EHLİYET, LİYAKAT VE SADAKAT İLKESİNE UYULMALIDIR

Kamuda yapılacak atamalarda artık bir evrensel ilke olan ehliyet, liyakat, Anayasaya ve Devlete sadakat kuralının hayata eksiksiz geçirilmesi sağlanmalıdır. Her ne suretle olursa olsun KPSS puanını işlevsiz hale getiren mülakat uygulanmasına son verilmelidir.

4. KATSAYI VE EK GÖSTERGE ADALETSİZLİĞİNE SON VERİLMELİDİR

Kamuoyunda 3600 ek gösterge sorunu olarak bilinen katsayı ve ek gösterge adaletsizliğine çözüm bulmak amacıyla, tüm kamu görevlilerini kapsayacak bir ek gösterge sistemi hayata geçirilmelidir.

5. KAMUDA KADROLU-SÖZLEŞMELİ AYRIMINA SON VERİLMELİDİR

Kamu çalışanlarının farklı istihdam modelleri ile çalıştırılması, farklı özlük haklarına sahip olması doğru değildir. Devletin asli ve sürekli görevleri olarak tanımlanan kamu hizmetleri kadrolu çalışanlar eliyle yürütülmelidir. Bu nedenle kamudaki kadrolu-sözleşmeli ayrımına son verilmelidir.

6. YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALIDIR

Taşeron işçilerinin kadroya geçirilmelerinden sonra özellikle anlamı kalmamış olan, zaten tamamına yakını lise, ön lisans ve lisans eğitimini tamamlamış olan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin bu sınıf kaldırılarak eğitim durumlarına uygun memur kadrolarına geçirilmesi sağlanmalıdır.

7. VERGİ MAĞDURİYETİNE SON VERİLMELİDİR

Tüm kamu görevlilerini kapsayan vergi dilimi mağduriyetine, vergi oranının % 15’te sabitlenmesi ile son verilmelidir.

8. YILLIK İZİNLER İŞGÜNÜ OLARAK VERİLMELİDİR

Kamu görevlilerinin yıllık izinleri de , işçilerde olduğu gibi işgünü olarak verilmelidir. 

9. ÖZÜR GURUBU KAPSAMI GENİŞLETİLMELİDİR

Özüre bağlı tayin ve nakil taleplerinde hakkaniyetin sağlanması; engellilerin, engelli çocuğu olanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin özel durumlarının yönetmelikte özür gurubu kapsamına dahil edilmesine ilişkin düzenleme yapılmalıdır. Sözleşmeli statüde  çalışan kamu görevlilerinin aile birlikleri sağlanmalıdır.

10. ÜYELİK VE ÇEKİLME İŞLEMLERİ e-devlet ÜZERİNDEN YAPILABİLMELİDİR

Kamu görevlileri sendikalarına üyelik ve üyelikten çekilme işlemlerinin işçi sendikalarında olduğu gibi e-Devlet üzerinden ve elektronik ortamda gerçekleştirilmelidir.

Yukarıda sıraladığımız hususlar acil çözüm beklemektedir.

KPDK toplantısını anlamlı hale getirmek, ciddiye alınmasını sağlamak belirlenecek ortak görüş ve alınacak kararlarla mümkündür. 
Sözünü ettiğimiz temel sorunların toplantı gündemine alınması kadar bu çerçevede yapılacak her türlü katkı, eylem ve etkinliğe BASK olarak açık destek vereceğimizin bilinmesini istiyoruz.”

BASK BASIN BÜROSU