KamuAjans.Com-Görsel sanatlarla ilgili derslerin öğrenci açısından önemi tartışılamaz. Özellikle, görsel sanatların öğrencinin yaşama sevincini arttırdığı göz önünde bulundurulursa görsel sanatların önemi daha da anlaşılacaktır.

Eğitim Bir Sen öğretmen maaşlarını açıkladı... Eğitim Bir Sen öğretmen maaşlarını açıkladı...
Elbette, yaşama sevinci beraberinde birçok olumlu öğeyi de beraberinde getiriyor. Bu öğelerin başında öğrenci yaşamla bütünleşebilir. Yaşamla bütünleşmek demek etkinlikte bulunmak, yaşamı sevmek ve ilgi duymak, sorumluluk almak demektir. Yine, öğrencinin bizzat görsel sanatlarla uğraşması yaşama bağlanması demektir. Çünkü, öğrencinin öz güven ve öz saygı düzeyi yükselebilir. Diğer taraftan, görsel sanatların neden olduğu yaşama sevincinin öğrenci için bu anlatılanlarla bitmiyor. Anı yaşamak bunlar arasında gelmektedir.

Görsel sanatların, eğitim sistemimizde öğrenci açısından öneminin göz ardı edildiği de bir realitedir. Çünkü görsel sanatlara yer veren dersler yeterli değildir. Yine, okullarda görsel sanatları öğretmenlerin yetersiz olduğu da bilinen bir gerçektir.


Hasan Güneş
Emekli Öğretim Görevlisi