KamuAjans.Com-Kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılacak personel, bu sınavlara girebilmek için memuriyet mahalli dışına da çıkabilmektedir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına (yazılı ya da sözlü) katılmak amacıyla memuriyet mahalli dışına çıkıldığı durumlarda, bu çıkış nedeniyle ilgili memura harcırah ödenip ödenemeyeceği konusu gündeme gelebilmektedir.

Mevzuatta konuya ilişkin yer alan düzenlemeler

Harcırah ödemeleriyle ilgili mevzuata baktığımızda;

*6245 sayılı Harcırah Kanununda; ehliyet tespiti veya imtihan için başka yere gönderilen memurlara geçici görev harcırahı ödeneceğinin, ayrıca bu amaçlarla gönderilen memurlara gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile gönderdikleri yerde geçirecekleri sürelerin en çok 7 günü için gündelik ödenebileceğinin,

**Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde ise; görevlendirme yazısı veya harcama talimatının, yurtiçi geçici görev yoluğu bildiriminin ve yatacak yer için ödenen ücrete ilişkin faturaların yanı sıra görevlerine ait yeterliliklerinin tespit edilmesi veya kuramlarının gördüğü lüzum üzerine sınav için gönderilenlerin söz konusu sınavlara katıldığını gösteren belgelerin harcırah ödeme belgesine bağlanması gerekeceğinin belirtildiğini görmekteyiz.

Unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları için harcırah

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına, sınavın yapılacağı yer dışından katılan Devlet memurlarına kurumları tarafından geçici görev harcırahı ödenmesinin, Harcırah Kanunu hükümleri kapsamında mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Bu itibarla; memuriyet mahalli dışında yapılan görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılan kamu görevlilerine;

-Sınavların yapıldığı yere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ödenebileceğini,

-Yolda geçirecekleri günler için gündelik ödenebileceğini,

-Memuriyet mahalli dışında geçirecekleri sürenin en çok 7 günü için gündelik ödenebileceğini,

-Sınav için memuriyet mahalli dışına çıkmalarına rağmen, sınava katılmamaları durumunda yol masrafı ve gündelik ödenemeyeceğini,

-Harcırah ödenebilmesi için, verecekleri harcırah beyannamesine; görevlendirme yazısı ve harcama belgelerinin (fatura, bilet gibi) yanı sıra sınava girildiğine dair belgeyi de eklemelerinin gerekeceğini düşünmekteyiz.

Memurunyeri