27 mayıs 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan karara göre 3070 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSK Birinci Dairesinin Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi ile adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.

Resmi Gazete

27 Mayıs 2021 PERŞEMBE

Sayı : 31493

ATAMA KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim vc Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 25/05/2021 tarihli ve 411 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir.

KARARNAME