Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 10903426-841.99-E.12771879 sayılı Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği konulu 15 Eylül 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Başkan Mehmet Fatih Leblebici imzalı resmi yazıda ''Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 32'nci maddesinde, ''Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil)her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.'' ve 7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ekli K cetvelinin IV. Diğer Ödemeler kısmında ''...Öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır...'' hükümlerine yer verilmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün (mülga) 16 Eylül 2009 tarihli ve 5093 sayılı görüş yazısının (e) bendinde ''Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda bulunup Bakanlığımızın eğitim ve öğretimle ilgili bir birimi olan Milli Eğitim Müdürlüklerinde eğitim ve öğretimle ilgili çalışma yapmak üzere geçici görevle görevlendirilen öğretmenlere ödenmesi''i (f) bendinde ''Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda bulunup Bakanlığımızın eğitim ve öğretimle ilgili bir birimi olan Milli Eğitim Müdürlüklerinde yönetici (il, ilçe milli eğitim müdürü ve müdür yardımcısı veya şube müdürü) olarak ve vekaleten veya tedviren görevlendirilenlere bu ödeneğin ödenmesi'' ifadeleri yer almaktadır.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda bulunup Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve öğretimle ilgili çalışma yapmak üzere geçici görevlendirilen öğretmenlere ve yönetici (il, ilçe milli eğitim müdürü ve müdür yardımcısı veya şube müdürü (eğitim öğretim hizmetleri sınıfında olmak şartıyla) ) öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.'' denilmiştir.