Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen ve 24 saat devamlılık gösterdiği için gece saatlerinde de çalışma yapılması gereken hizmetlerde bazı memurların çalıştırılması yasaklanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışanların gece saatlerinde de görev yapmasına imkân tanırken; engelli memurlar ile kadın memurlardan bazılarına gece nöbeti tutturulmamasını ve bu memurlara gece vardiyası görevi verilememesini hükme bağlanmıştır.

Hamile memurun gece çalıştırılması

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan hamile memurlara;

**Tabip raporuyla gerek görülmesi halinde, hamileliklerinin 24 üncü haftasına kadar olan sürelerde, gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmez.

**Hamileliklerinin 24 üncü haftasından itibaren doğuma kadar olan sürelerde, gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmez.

Doğum yapan memurun gece çalıştırılması

Doğum yapan memurlardan, günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görevli olanlara, doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmez.

Bu durumda, çocuğun yaşıyor olup olmadığına bakılmaz.

Engelli memurun gece çalıştırılması

Engelli memurlardan, günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görevli olanlara, kendileri istemedikçe gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmez.

Engelli aile ferdi olan memurun gece çalıştırılması

657 sayılı Kanunda, engelli aile ferdi bulunan memurlara gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilmeyeceği hususu düzenlenmemiştir.

Ancak, 2010/2 sayılı ve "Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler" konulu Başbakanlık Genelgesinde, "Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır." denilmiştir.

Bu itibarla, bakmakla yükümlü olduğu engelli aile ferdi bulunan memurlara, bu kişilerle ilgili olarak usulüne uygun şekilde alınmış ve geçerliliği devam eden özürlü sağlık kurulu raporu bulunması durumunda, söz konusu Genelge uyarınca gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilmemesi gerekir.

Gece nöbeti görevi verilmesi yasak olan memura icap nöbeti görevi verilmesi

Sağlık kurumlarında görev yapan personele, icap etmesi halinde nöbete çağrılmak üzere, ilgili sağlık kurumu dışında göreve gelmeye hazır beklemek suretiyle haftalık çalışma süreleri dışında icap nöbeti görevi de verilebilmektedir.

Ancak, gece vardiyası ve gece nöbeti görevi verilmesi yasaklanmış olan memurlara, icap nöbeti görevi de verilmez.

memurunyeri.com