Ilgi (d) yazı ile de 15 Temmuz Gazilerinin vefatı halinde cenaze törenlerinde diğer gazilerimizin törenlerinden farklı uygulamalar gerçekleştirildiği konunun cenaze törenlerini düzenleyen birimlere duyurularak uygulamada birlik sağlanabileceği bildirilmiştir.

Ancak ilgi Genelge ve yazılara rağmen bazı şehit yakını, gazi ve gazi yakinlarimizin (anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri) büro hizmetlerine alinmadigi ve durumlarına uygun olmayan görevlerde çalıştırılmaya devam edildiği bilgisi Bakanlığımıza ulaşmaktadir. Bilindiği üzere Türk Bayrağı Tüzüğünün 21 inci maddesi (D) bendinde belirtildiği şekilde gazilerimizin cenaze törenlerinin icra edilmesi, naaşa Bayrak örtülmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Buna rağmen 15 Temmuz gazilerinin vefatı halinde cenaze törenlerinde zaman zaman Tüzügün ilgili (D) bendine aykın hareket edildiği naaşa Bayrak örtmenin uygulanmadığı Bakanlığımıza ulaşan duyumlar arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda;

1-Her iki konunun illerde valiler ve ilçelerde kaymakamlar tarafından hassasiyetle takip edilmesi,

2- Şehit yakınlar, gazi ve gazi yakınlarının ilk defa istihdamlarının sağlandığı durumlarda büro hizmetlerinde görevlendirilerek işe başlatılması,

3-Daha önceki genelgelere rağmen hala hizmetli olarak çalıştırılmaya devam edilenlerin ivedi olarak büro hizmetlerinde görevlendirilmeleri,

4-Kamu hizmetinde hizmetli unvanlı olarak görev yaparken şehit yakınlığı gazi  ve gazi yakınlığı durumu oluşan veya 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek1'inci maddesi kapsamında istihdań hakkindan faydalanmayan ancak farklı bir istihdam şekliyle istihdam edilen hizmetli unvanlı şehit yakını, gazi ve gazi yakını personelin de ilgi (a) genelge kapsamında büro hizmetlerinde çalıştırılması,

5-Yardımcı hizmetler sinfinda yer alan hizmetli; teknisyen yardımcısı vb. şehit yakini, gazi ve gazi yakınlarına ait bilgilerin ilgi (c) yazımız ekinde gönderilen tabloya işlenerek 30.06.2020 tarihine kadar ş[email protected] e-posta adresine gönderilmesi,

6- Türk Bayrağı Tüzüğünün ilgili maddesi uygulanırken 15 Temmuz gazilerimiz arasında bir ayrım gözetilmeksizin cenaze törenlerinin icra edilmesi,
hususlarında gereğini önemle rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan