KamuAjans.Com-652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 ’nci maddesinin 9 uncu fıkrası gereği daha önceden Bakanlık Makam Onayı ile "proje okulu" kapsamına alman ve hafız öğrencilerin eğitini gördüğü ekte ki Makam Onayında yer alan okullar Fen ve Sosyal Bilimler Projesi/Programı uygulayan okullar

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 ’nci maddesinin 9 uncu fıkrası gereği daha önceden Bakan Onayı ile "proje okulu" kapsamına alınan ve hafız öğrencilerin eğitim gördüğü;

1-Amasya Merkez Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam-Hatip Lisesi,

2-Denizli Merkezefendi Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam-Hatip Lisesi,

3-Erzurum Yakutiye Erzurum Anadolu İmam-Hatip Lisesi,

5-İstanbul Fatih İstanbul Anadolu İmam-Hatip Lisesi,

6-İsparta Merkez Işıkkent Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve

7-İstanbul Kadıköy, Kadıköy Erkek Anadolu Tmam-Hatip Liselerinin

eğitim ortamları, tizikî kapasiteleri ve çevre imkanlarının elverişli olması nedeniyle "Hafızlık Projesi" yanında, "Fen ve Sosyal Bilimler Projesi/Programı" uygulayan okullar kapsamına alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.