MEB, eğitim kurumlarında yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelden günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma karşılığında verilen izin süresi ile bu izinlerin ne şekilde kullandırılması gerektiğine ilişkin tereddütlerin giderilmesi için bir açıklama yaptı.

MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178’inci maddesinin (B) fıkrasında; “Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazlaçalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın hersekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir...” hükümleri yer almaktadır.

Ali Yalçın'dan 'kadrolu öğretmen' açıklaması Ali Yalçın'dan 'kadrolu öğretmen' açıklaması

Bu bağlamda, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelden fazla çalışma ücreti verilmeksizin günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılanlara, fazla çalışmasının her sekiz saati bir gün hesap edilerek izin verilmesi, bu şekilde verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek kullandırılmasında gerekli kolaylığın sağlanması hususunda gereğini arz ve rica ederim." ifadeleri kullanıldı.