Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Değer, MEB’ in 12 ilde pilot olarak alelacele uygulamaya koymaya çalıştığı öğretmen performans değerlendirmesini kabul etmediklerini ifade ederek, “Daha önce denenen, okullarda iş barışına zarar veren, kurumları, kişileri mahkemelik yapmaktan öteye gitmeyen bu uygulama geri çekilmelidir” dedi.

‘Sizi birbirinize ölçtürüyorum’ anlayışı, yan yana duranları karşı karşıya getirmektir. Kariyer basamaklarına kaynaklık edeceği iddia edilen söz konusu değerlendirme sisteminin öğretmenlik mesleğine kesinlikle itibar ve kariyer vaat etmediğini kaydeden Değer, “Tam tersi, herkesin birbirine not verme üzerinden nota verebileceği bir zemini işaret ediyor. Mesleğin itibarını artıracak, başarılı olanlara yeni haklar doğuracak şekilde bir kariyer planlaması herkesin ortak beklentisidir.

Yanlış bir uygulamanın hiç bir tarafında olmayız. Bakanlığın, eğitimcilerin tecrübesinden uzak, katkılarından azade, beklentilerinden bihaber uygulamalarının eğitime fayda sağlamadığını dile getiren Değer, şunları söyledi: “Toplumsal dayanağı olmayan, uygulayıcı desteğini almayan hiçbir projenin başarılı olamayacağı tecrübelerle sabittir. Yetkili sendika olmanın sorumluluğu ile hareket ediyor ve bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Sağduyu galip gelsin. Eğitim-Bir-Sen olarak, üyelerimizle böyle yanlış bir uygulamanın hiç bir tarafında olmayız.”

Sınıfta akıtılan ter, öğretmenin performansının en büyük göstergesidir. Yapılması gereken, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin çalışma şartlarını iyileştirmek, hayat standartlarını yükseltmek ve diğer sorunlarını çözmek olmalıdır. Eğitim çalışanlarının moral ve motivasyonlarını bozacak uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Önemli bir meslek olan öğretmenlik, itibarsızlaştırılmamalıdır. Öğretmenler şamar oğlanına döndürülmemeli, öğrenci ve velilerin parmak salladığı, düşük not vermekle tehdit ettiği bir konuma düşürülmemelidir. Otoritesi ve saygınlığı sarsılan bir öğretmenin öğrencisi üzerinde etkili olması mümkün değildir. Öğretmenin herhangi bir ağırlığının olmadığı, disiplinin ortadan kalktığı bir ortamda eğitim işlemez hâle gelir. Bunun ağır maliyetini, zararını millet olarak hepimiz öderiz” diyen

Değer;
“İYEP uygulaması, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde ilimizinde aralarında bulunduğu 12 pilot ilde başlatılmış, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ile birlikte tüm illerde uygulanması kararlaştırılmıştır. İYEP Pilot Uygulama Kılavuzu’nda İYEP gruplarında görev alacak öğretmenlerin görevlendirilmesinde, gönüllülüğün esas olacağı ve öncelikle kendi sınıflarında eğitim gören öğrencilerin çokluğuna göre görevlendirmenin yapılması gerektiği ifade edilmekte ise de öğretmen, gönüllü olmaz ise diğer bir sınıf öğretmenine görev verilmesi, yine de yeterli ihtiyacın karşılanmaması durumunda durumun öğretmenlere tebliğ edilerek İYEP gruplarında ders verilmesinin beyan edilecek mazeret haricinde görevlendirmelerin yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Yine aynı kılavuzda Programın, öncelikle öğrencinin eğitim görmekte olduğu okul ve öğrencinin kendi sınıf öğretmeni tarafından uygulanacağı ve hafta içi ders saatleri dışında, hafta sonlarında ve zaruret halinde ders saatleri içinde uygulanacağı belirtilmiştir.
Bu doğrultuda çalışma süreleri/mesai saatleri dışında ve öğretmenlere ait dinlenme zamanlarında düzenlenecek İYEP gruplarında görev alacak öğretmenlere, Destekleme ve Yetiştirme kurslarında olduğu gibi ekders ücretleri artırımlı ödenmelidir” dedi. Değer;

Bölgemizde özelde ilimizde öğretmen açığı gün geçtikçe artmakta Mardin ilimizde yaklaşık iki bin öğretmen açığıyla ikinci yarıyılı geçirmek durumunda kalacağız. Milli Eğitim Bakanlığının özellikle bölgedeki yanlış öğretmen istihdam politikası, ücretli öğretmen gibi kısa vadeli geçici çözümlerle eğitimin sürdürülemeyeceği açıktır. Atama bekleyen on binlerce öğretmen olmasına rağmen geçici istihdam yöntemlerinden biran önce vazgeçilmelidir. Yapılan istatistiki çalışmalar, oluşturulan raporlar ilimiz özelinde bölgedeki eğitim seviyesini ortaya çıkarmaktadır.” dedi.

Değer;
“Sözleşmeli Öğretmenlik istihdamda zorluk çekilen bölgelerde öğretmen açığının kapatılması amacıyla uygulanan sözleşmeli öğretmenliğin soruna çözüm getiremediği gibi yeni sorunlara yol açtığını ifade ederek, “Öğretmenleri işi ile eşi arasında tercih yapmaya zorlayan ve yeni sorunlar üreten sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmeli, öğretmen açığı kadrolu öğretmenlerle kapatılmalıdır.

Yakın zamanda tecrübe edilen ve sürdürülebilirliği olmadığı için vazgeçilen sözleşmeli öğretmenlik istihdamının tekrar hayata geçirilmesi büyük sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Yeni sorunlara yol açan, sözleşmeli öğretmenlik istihdamı uygulamasına da, adalet duygusunu zedeleyen mülakatla öğretmen alımına da karşıyız. Öğretmen istihdamında güçlük çekilen bölgelerdeki sorunun çözümü; sözleşmeli öğretmenlik, yer değiştirme yasağı gibi geçici tedbirlerle değil, söz konusu bölgelerde öğretmenlerin kalıcı olarak görev yapmalarını teşvik edecek katkılarla mümkündür” dedi.

Sözleşmeli Öğretmenlerin askerlik sebebiyle sözleşmelerinin feshedilmeyerek atandıkları okullarda Asker Öğretmen olarak görev almaları için sendika olarak MEB başvurduklarını ifade etti.

Kılık-kıyafet konusunda belli bir mesafe aldıklarını söyleyen Değer, “Fakat istediğimiz sonucu halen almış değiliz. Bu ucube yönetmelik bir an önce değiştirilmeli, erkek kamu görevlileri de serbest bir şekilde kıyafet seçebilmelidir. Dayatmacı zihniyetten vazgeçilmelidir” şeklinde konuştu.