Kamuajans.com – Emeklilikte yaşa takılma sorununun kaynağı, 1999 yılında hayata geçirilen 4447 sayılı Kanun dolayısıyla emeklilik için gerekli koşullara yaş şartının eklenmesidir. Bu kanunun hayata geçmesinin arkasında yatan gerekçe ise sosyal güvenlik sisteminin mali dengesinin sürdürülebilir olmaktan çıkmasıydı.

İstirahatli Olan Sigortalıları İlgilendiren Tebliğ Yürürlükten Kaldırıldı İstirahatli Olan Sigortalıları İlgilendiren Tebliğ Yürürlükten Kaldırıldı
Diğer yandan 1999 yılında Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik yapı gereği böyle bir düzenleme yapılma gereği hissedilmiştir. Ayrıca 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen deprem sonrasında Türkiye ekonomisinin bu yönde bir düzenlemeye muhtaç olduğu ön kabulü söz konusuydu.
Diğer yandan Uluslararası Para Fonunun Türkiye için öngördüğü mali destekler için bir şart olarak bu yönde bir düzenleme yapılması gerektiği yönündeki değerlendirmeleri de bu düzenlemenin gerekçeleri arasında yer almaktaydı. Sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği teorik olarak aktüeryal ve mali dengesinin sağlanması ile mümkündür.
Sosyal güvenlik sistemleri ancak sürdürülebilir yapılar ise toplumun refahı sağlanabilmektedir. Bütçe transferleri ile sağlanan bir sürdürülebilirlik, o ülke ekonomisinin büyümesi ile yakından ilgilidir ve risk barındırmaktadır.

Kaynak : SGK Rehberi