Kamuajans.Com – Sendikamızca 12.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla; tam gün eğitim yapılan okullarda öğle arası nöbet tutmama eylem kararı, haftada birden fazla nöbet görevi verilen üyelerimizin ilk nöbetten sonraki nöbet görevini yerine getirmemesi eylem kararı, nöbetçi öğretmenlere taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yaptırılan taşımalı eğitimle ilgili angarya görevleri yerine getirmeme eylem kararı, mesai saatleri dışındaki angarya görevleri yerine getirmeme eylem kararı alınmıştır.

Ancak; bazı okul yöneticilerinin, öğretmenleri eyleme katılmamaları konusunda zorladıkları ve eyleme katılacaklara soruşturma açacaklarını söyleyerek caydırmaya çalıştıkları konusunda şikayetler sendikamıza iletilmektedir.

Sendikal haklar; Anayasamızla, İLO sözleşmeleriyle, uluslararası diğer sözleşmelerle, sendikal yasalarla, genelgelerle ve yargı kararları ile koruma altına alınmıştır. Bu düzenlemeler yasalarımızın ve yönetmeliklerimizin üzerinde olan özel düzenlemelerdir. Dolayısıyla sendikalara eylem hakkı veren yasalar varken bu eyleme katılanları soruşturmak veya cezalandırmak, Yasa koyucunun iradesine ters olduğu gibi Türk Milleti adına karar veren Mahkemelerinin de iradesine aykırı olacaktır.

Özellikle kamunun hiçbir şekilde zararı olmayan bir konuda sendikamız üyeleri hakkında disiplin işlemleri yapılması sendikal hakların yok sayılması anlamına gelecektir.

Sendikalar, demokratik toplumun olmazsa olmaz koşulu olan sivil toplum kuruluşları olup, aynı zamanda muhalefet ve baskı unsurudur. Bu nedenle toplumsal konularda da eylem yapabilmelerinin önüne geçilemez. Sendikalar eylemde bulunma yetkilerini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden ve onunla bağlantılı İLO sözleşmelerinden almaktadırlar.

Disiplin soruşturmasına neden olarak gösterilen bu eylem 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 maddesinde …“sendika veya konfederasyonların bu

Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez.” Hükmü kapsamındadır.

Türk Eğitim-Sen tarafından alınan kararlar uyarınca sendikal eylemde bulunan sendikamız üyeleri hakkında yasal işlem başlatılması ve soruşturma açılması, sendikal eylem yapanlardan usulsüz ücret kesintisi yapılması sendikal faaliyetlerin engellenmesi anlamına gelmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 118.maddesi kapsamında Sendikal faaliyetlere katılmayı engellemek ise suç kapsamındadır.

Türk Eğitim Sen olarak Valiliklere yazı yazarak; Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince sendika üyelerimizin sendikamızın aldığı eylem kararları doğrultusunda hareket ederek sendikal faaliyetlere katılmasını engelleyen kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunarak gerekli yasal yollara başvuracağımızı bildirerek, bu konuda mağduriyet yaşanmasını engellemek için gerekli önlemlerin alınmasını, yasal olmayan ve yanlış tutum içerisindeki okul idarecilerinin uyarılması hususunda talepte bulunduk.