Kamuajans.com – Devlet memurlarına, yakınlarından bazılarının evlenmesi veya yakınlarından bazıların ölümü hallerinde, istekleri halinde mazeret izni verilmesi zorunludur. Memurlara; yıllık izin, aylıksız izin, hastalık izni, süt izni, sağlık izni ve refakat izni gibi izinlerin yanı sıra, bazı mazeretlerinin varlığı halinde mazeret izni kullanabilme hakkı da tanınmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, mazeret izni kullanılabilecek haller ve izin süreleri belirtilmiş olup, mazeret izni kullanılabilecek haller arasında memurun bazı yakınlarının evlenmesi ve ölmesi halleri de sayılmıştır.

Memurun kardeşinin evlenmesi

Yakınlarından bazıları evlenen memura isteği üzerine 7 güne kadar mazeret izni verilmekle birlikte, bir yakınının evliliği nedeniyle memurun mazeret izni kullanabilmesi, sadece memurun çocuğunun evlenmesi halinde mümkün olabilmektedir.

Bu nedenle, kardeşinin evlenmesini mazeret olarak ileri sürüp izni isteyen memura mazeret izni verilememektedir. Ancak, kardeşi evlendiği için mazeret izni isteyen memura, yetkili amirlerinin takdiriyle (yıl içerisinde en çok 10 gün süre ile verilmesi mümkün olan ve zorunlu hallerde yıllık izinden düşülmek kaydıyla 10 gün daha verilebilen mazeret izni kapsamında) mazeret izni verilmesi mümkün olabilmektedir.

Memurun kardeşinin ölmesi

Yakınlarından bazılarının ölümü halinde memura isteği üzerine 7 güne kadar mazeret izni verilmektedir.

Ölüm mazeretine istinaden memurun mazeret izni kullanabileceği haller arasında, memurun kardeşinin ölümü hali de yer aldığından, kardeşi ölen memura isteği halinde 7 güne kadar mazeret izni verilmesi zorunludur.memurunyeri