Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 Sınav Takvimi belli oldu. Eczacıların hеyеcanla bеklеdiği uzmanlık sınavının başvuruları hakkında bilgi gеldi. ÖSYM'nin yaptığı Eczacılık Uzmanlık Sınavı (EUS), ÖSYM'nin belirlediği 2021 Yılı Sınav Takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek.

2021 EUS'a başvuru yapabilmek için eczacı olmak ya da bu alanda eğitime devam ediyor olmak, Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak, meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak, burstan doğan mecburi hizmeti bulunması halinde bu mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak gerekmektedir.

2021-EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş) Sınavı 26 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 10-18 Ağustos 2021 tarihleri arasında alındı. Geç başvuru tarihi 26 Ağustos 2021 olarak belirlendi. Sonuçlar 15 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.

GİRİŞ BELGELERİ

2021 Yılı EUS saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek ve Ankara'da yapılacak. Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir. Sınava başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

Sınav Konuları ve Testteki Yaklaşık Yüzdesi (%)

Analitik Kimya %10

Fizyoloji-Patoloji %6

Biyokimya %6

Farmasotik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji %4

Tıbbi Biyoloj, %3

Halk Sağlığı %1

Eczacılık Mevzuatı/Etik %3

Farmakoloji %8

Klinik Eczacılık %8

Farmasötik Kimya %15

Farmakognozi/Farmasötik Botanik %15

Farmasötik Teknoloji %15

Farmasötik Toksikoloji %6

* Tabloda gösterilen oranlar, test planının gereklerine göre değiştirilebilecektir. Bir konudan hiç soru sorulmayabileceği gibi tabloda yer almayan konulardan da soru sorulabilecektir.