Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi (TALIS-2018), öğretmenlerin etkili öğretim uygulamalarından; sınıf yönetimi, öğretimin açık ve anlaşılır olması, bilişsel etkinleştirme ve zenginleştirilmiş etkinlikleri ne sıklıkla kullandığını araştırmaktadır.

 Bu öğretim uygulamalarından sınıf yönetimi, öğrenme öğretme sürecinin en önemli unsurlarından biridir. Sınıf yönetimiyle ilgili tanımlar incelendiğinde, birbirine benzer kavramların yanı sıra farklı noktalara da vurgu yapıldığı görülmektedir. Bu kavramlar arasında, öğrenme için uygun ortamların oluşturulması, çalışma engellerinin kaldırılması, öğrenci davranışlarının denetlenmesi, öğrenci, öğretmen, program içerik ve yöntem teknik arasındaki eşgüdümlemenin sağlanması, olumlu öğrenme ortamları yaratılması, sınıftaki kaynakların, insanların ve zamanın iyi yönetilmesi gibi tanımlamalara rastlanmıştır.1

Sınıf yönetimi konusunda TALIS 2018’e katılan öğretmenlere, sınıftaki düzeni sağlamaya veya yeniden kurmaya yönelik uygulamaları ne sıklıkta kullandıkları sorulmuştur. Elde edilen bulgular, araştırmaya katılan tüm öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin en sık kullandıkları uygulamaların, öğrencileri sınıf kurallarına uymaları ve dersi dinlemeleri konusunda uyarmak olduğunu göstermektedir. TALIS'e katılan öğretmenlerin %60'ından fazlası, sık sık veya her zaman sınıf düzenine ilişkin uyarılarda bulunduğunu belirtmiştir.2 

Diğer uygulamalarsa, Öğrencileri, sessiz olmaları konusunda uyarma ve Sınıf düzenini bozan öğrencileri sakinleştirme şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Sınıf yönetimi unsurlarını kullanan öğretmenlerin oranlarına ilişkin tablo aşağıdadır;

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Şiddet ve Medya Çalıştayı”na katıldı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Şiddet ve Medya Çalıştayı”na katıldı

Sınıf yönetimi uygulamaları

Türkiye (%)

OECD (%)

Öğrencileri, sessiz olmaları konusunda uyarma.

64,3

61,1

Sınıf düzenini bozan öğrencileri sakinleştirme.

78,5

60,5

Öğrencileri, dersi dinlemeleri konusunda uyarma

84,5

70,2

Öğrencileri, sınıf kurallarına uymaları konusunda uyarma

81,4

70,7

 

OECD ortalamasında öğretmenlerin %70,7’sinin öğrencileri sınıf kurallarına uymaları konusunda, %70,2’sinin ise dersi dinlemeleri konusunda sık sık ya da her zaman uyardığını göstermektedir. Türkiye’de öğretmenlerin %81,4’ü öğrencileri sınıf kurallarına uymaları konusunda, %84,5’i ise dersi dinlemeleri konusunda sık sık ya da her zaman uyarıda bulunduğunu belirtmiştir. Sınıf düzenini bozan öğrencileri sık sık ya da her zaman sakinleştirdiğini belirten öğretmen oranı OECD ortalamasında %65,0, Türkiye’de ise78,5’tir.

Sınıf yönetimi ile ilgili uygulamalarda Türkiye’ye ait oranların OECD ortalamasından yüksek olması dikkat çekmektedir. Meslektaşlarımızın bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olması gerektiği açıktır.

1 Gülsen ÖZCAN. Kaine GÜLÖZER.(2016) Sınıf Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi.
2 TALIS 2018 Sonuçları ve Türkiye Üzerine Değerlendirmeler-TEDMEM

Abdullah DAMAR 
Eğitimci Yazar