Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1898) 25 Aralık 2019 Tarihli ve 30989 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete 

25 Aralık 2019 ÇARŞAMBA

Sayı : 30989

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1898

Ekli ''Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar''ın yürürlüğe konulmasına, 4603 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile 5570 sayılı Kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Aralık 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI 

KARAR