KamuAjans.Com-Eğitimci Yazar Sedat DEGER öğretmen atama ve hakları ile ilgili yazılar kaleme alarak merak edilenleri aydınlatmaya devam ediyor. Kaleme aldığı son yazısında eş özrü ataması ile ilgili 15 önemli soruyu cevaplandırdı.

Sedat DEGER,eş özrü ataması ile ilgili merak edilen soruları şu şekilde sıralayarak kamuoyu ile paylaştı;

1)Her ikiside Öğretmen olan eşler aynı anda eş özrüne başvurabilir mi?
2)Eşleri sigortalı çalışanların sigortalı çalışma süresi ne kadar ve hangi gün itibarı ile bu süreye bakılır?
3)360 Gün Sigortalı çalışılan sürenin tamamı sadece bir iş yerinde mi geçmiş olması gerekir?
4)Sigortalı çalışan eşin çalıştığı süre 360 günü tamamlamıyorsa Borçlanma yolu ile başvurabilir mi ?
5)Birinci aşama ve ikinci aşama ne anlama geliyor bu süreçleri birbirinden ayıran özellik nedir?
6)Öğretmen açığı olan tüm okullar tercih sistemine yansıtılır mı?
7)Hizmet puanları hangi tarihe göre hesaplanıyor?
8)Öğretmenlerin kaç tercih hakkı var ve öğretmenler ildeki tüm açık okulları seçebilecek mi?
9)41.Tercih ne anlama gelir, şartı nedir?
10)Görevli olduğu okulun ilde veya ilçenin  dışında bulunanların başvurularını yapmaları için okula gelmeleri zorunlu mu?
11)Görevli olduğu okulun ilde veya ilçenin  dışında bulunanların başvurularını yapmaları için okula gelmeleri zorunlu mu?
12)Aylıksız izinde bulunanlar da özür durumuna başvurabilir mi?
13)Başvurusunu MEBBİS üzerinden yaptıktan sonra eğitim yöneticileri onaylamaz ise ne olur?
14)Özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemi iptal edilebilir mi?
15)Öğretmenler özür durumu atamaların birinci aşamasına başvurup ikinci aşamaya başvurmasa olabilir mi?

Öncelikle eşleri askerde olanlar için eş mazereti atamaya başvurup başvuramayacağına da açıklık getirmek gerekir. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.Özel sektörde çalışanlar için bu hak geçerli değildir ne yazık ki.
Soru 1) Her ikiside Öğretmen olan eşler aynı anda eş özrüne başvurabilir mi,eğer başvurabiliyorsa şartları nelerdir?

Cevap:Evet her ikisi de öğretmen olan eşler aynı anda eş özrüne başvurabilir fakat 1. Aşamasına yapılan başvurudan sonra tercihlerin alındığı 2. Aşamaya sadece bu eşlerden biri diğerinin yanına eş özrüne bağlı yer değişikliği isteğinde bulunabilir.Ayrıca Sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusu uygun bulunan öğretmen eşlerden, talebi hâlinde diğer eşin de yer değişikliği başvurusu birlikte alınacaktır.

Soru 2) Eşleri sigortalı çalışanların sigortalı çalışma süresi ne kadar ve hangi gün itibarı ile bu süreye balkır?

Cevap : Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olması gerekir.Örneğin,2014 yaz dönemi özür durumu için 15 ağustos 1. aşamasının son günü 15 ağustos olarak belirlendiği için 15 ağustos 2014-15 ağustos 2012 yılları arasındaki süre içinde toplamda (aynı işyerinde veya farklı farklı işyerlerinde) 360 gün sigortanın yatırılmış olması gerekir.Bir gün bile eksik olsa başvuru kabul edilmez!Sigortalı çalışanlardan beklenen birinci aşama başvurularının son günü itibari ile son iki yıl içinde 360 gün sigortanın yatırılmasının yanı sıra o zamanda halen sigortalılığında devam etmesidir ve bunu yine SGK’dan alacakları belgede yazıyor olması gerekir.Aksi takdirde başvuru red edilir.

Soru 3) 360 Gün Sigortalı çalışılan sürenin tamamı sadece bir iş yerinde mi geçmiş olması gerekir?

Cevap : 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.Yani illa bir işyerinde çalışılması gerekmez.Önemli olan 360 gün sigortalılığın doldurulmuş olmasıdır ve başvuru esnasında halen sigortalı çalışıldığına dair belgenin ispatıdır.Kişi isterse kısa süre önce farklı bir işyerinde başlamış olsun,burada önemli olan o işyerinin yatırdığı sigortanın sistemde yatırılıyor olarak görülmesidir.

Soru 4) Sigortalı çalışan eşin çalıştığı süre 360 günü tamamlamıyorsa Borçlanma yolu ile başvurabilir mi ?

Cevap : Sigortalılık süresinin yeterli olmaması halinde, borçlanılmak kaydıyla son iki yıllık süre zarfında değerlendirilir.Bu süreler askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni sürelerinde geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.

Soru 5: Birinci aşama ve ikinci aşama ne anlama geliyor bu süreçleri birbirinden ayıran özellik nedir?

Cevap: Başvuruların,Birinci aşama ve ikinci aşama olarak iki kısımdan oluşması aslında yer değişikliği olasılığını arttırmak için uygulanmaktadır.Şöyle ki :
   1 Aşama : Bu aşamada özür durumu olanların (sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenler) atanmak için belgelerini ispatladığı ve idareye verdikleri süreçtir.Kendi özür durumuna uygun olan belgeler mevzuat çerçevesinde değerlendirilir.Şartları uygun olan öğretmenlerin  atama isteği onaylanmış olur.Böylelikle başvuruları onaylanmış öğretmenler okulların tercih edileceği ikinci aşamada “tercih yapacak”öğretmenler sistemine katılmış olurlar.özür durumundan gitmek isteyen öğretmenin kadrosu sistemde  “muhtemelen boşalacak” norm olarak görülür ve o öğretmenin tayini çıkması durumunda tercihlerine o okulu yazan kişilerden en yüksek hizmet puanlı olanın ataması yapılır.
 2. Aşama : Atama isteklerinin alındığı ve muhtemelen boşolacak okulların sisteme işlendiği birinci aşamadan sonra başvuruları kabul edilen öğretmenlerin okul/eğitim kurumlarını tercih ettiği aşamadır.

Soru 6 : Öğretmen açığı olan tüm okullar tercih sistemine yansıtılır mı ? 

Cevap: Evet ! Alanları itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılır.Fakat Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır  hükmü bulunduğu için özür durumu atamalarında bu tip okullarda öğretmen açığı olsa da tercih sistemine yansıtılmamaktadır.Belki bu durumdan vazgeçilir.

Soru 7: Hizmet puanları hangi tarihe göre hesaplanıyor?

Cevap: Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında 1. aşama başvuruların son günü baz alınır.

Soru 8: Öğretmenlerin kaç tercih hakkı var ve öğretmenler ildeki tüm açık okulları seçebilecek mi ?

Cevap :  il dışına özür durumu atama isteğinde bulunacak öğretmen tüm il genelinin tamamından 40 okul tercih isteğinde bulunabilecek.İl içi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler ise özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.

Soru 9: 41. Tercih ne anlama gelir,şartı nedir?

Cevap : 40 tane tercih hakkı olan öğretmenler için 41. Şık olarak ,özrünün bulunduğu yerde açık bulunan tercihleri dışındaki  herhangi bir okula atanmayı kabul ettiğine dair  bir buton daha görünecek. İl dışına özür durumuna dayalı tercih yapan öğretmenlerin 40 tercih hakkı kullanıldıktan sonra 41. Şıkkı işaretleyebilir .Bu şekilde tercihte bulunan öğretmen özrünün bulunduğu ildeki tüm açık olan alanları ile ilgili okullara kura yolu ile yerleştirilir.İl içi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmen de aynı şekilde özrünün bulunduğu yerleşim yerine( ilçe …vb) açık olan 40 tane tercihi ettikten sonra 41. Şıkkı işaretleyebilir ve kura yolu ile tercihinde bulunmayan açık norm kadrolardan herhangi birine yerleştirilir.

Soru 10 : İl içinde özür durumuna bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenler sadece özrünün bulunduğu ilçedeki okulları mı seçebilecekler?

Cevap : özürlerinin bulunduğu ilçedeki açık bulunan ve muhtemelen boşalması beklenen okulları (merkez ilçeler dahil tüm ilçeye bağlı köyler ve beldeler de) tercih edebilecekler fakat büyükşehir statüsündeki illerde bu durum biraz daha farklı ; Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılmayacaktır. 

 Köyler de ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilir ve buna göre köy statüsündeki bir öğretmen  aynı ilçede olsalar dahi özür durumu yer değiştirme isteğinde bulunabilir bulunduğu il ister büyükşehir olsun ister normal statülü il olsun.

  Örneğin : Muğla ili 30 mart seçimlerinden sonra büyükşehir statüsüne geçti.Büyükşehir statüsüne geçtiğinde önceden köy olan yerleşim yerleri mahalle statüsüne geçmiş oldu.30 marttan önce köy olarak geçen yerleşim yerinde görevli öğretmen aynı ilçede olsa dahi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunup aynı ilçe de tayin isteyebiliyordu fakat 30 mart’dan sonra aynı yerleşim yerinin köy olmaktan çıkıp mahalle olması ile öğretmen aynı ilçede özür durumuna bağlı yer değişikliği isteğinde bulunamayacak ,sadece faklı ilçeye,beldeye veya yine köy statüsünde bulunan yerleşim yerinde özrünün bulunuyor olması gerekecek.İl dışından özür durumundan başvuracaklar zaten tüm ili tercih edebilecekleri için bu ayrım söz konusu değil.

Soru 11 :Görevli olduğu okulun ilde veya ilçenin  dışında bulunanların başvurularını yapmaları için okula gelmeleri zorunlu mu ?

Cevap: Başvurularını yapmaları için illa da okullarına gitmelerine gerek yok.Özürleri için istenen gerekli evrakları tedarik ettikten sonra başvuruların ilk aşamasında  hatta öncesinde bile ulaştırdıktan sonra okula uğramalarına gerek yok.Evraklar ilgili okul yöneticisi mebbis ortamına işleyecek, öğretmen ise http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formunu kendi durumuna göre internet ortamından dolduracak.Onaylanan başvurunun çıktısı okul yöneticisi tarafından çıktısı alınacak ve öğretmenin ilişiğini kesmeye geldiği zaman imzası alınır

Soru 12: Aylıksız izinde bulunanlar da özür durumuna başvurabilir mi?

Cevap : Evet başvurabilirler fakat izinlerinin yayınlanacak olan klavuzda belirtilen tarihe kadar sona ereceğini belgelendirmeleri gerekiyor.Ayrıca bu kişilerin belirtilen bu tarihe kadar da görevlerine başlaması gerekiyor aksi takdirde yer değiştirme sonucu iptal edilir.Unutmadan askerde bulunan öğretmen de özür durumuna başvurabilir çünkü askerde bulunan öğretmende aylıksız izinde bulunduğu için aynı durum onlar içinde geçerli yani kılavuzda ayrıca belirtilen tarihe kadar askerliği bitecek ve göreve başlayacak olanlar bu durumlarını diğer şartlar ile beraber belgelendirirse özür durumuna başvurabilir.

Soru 13 :Başvurusunu MEBBİS üzerinden yaptıktan sonra eğitim yöneticileri onaylamaz ise ne olur ?

Cevap: Gerekli şartları taşıyan öğretmenler başvuru yaptıktan sonra sorumluluk eğitim yöneticilerine aittir ,öğretmenlerin yapması gereken tek işlem idareye başvuruyu yaptığına dair bilgi vermektir.Daha sonra ise onay mercilerinin başvuruları inceleyip ya kabul etmesi veya red etmesi gerekir,ayrıca eksik belgeler veya bilgiler varsa yine idare bu konuyu başvuru süresi içinde öğretmene bildirmek ve tedbirleri almak ile mükelleftir.Hiç bir işlem yapmadan başvuruları bırakması söz konusu bile olamaz olursa bu sorumluluk ilgili eğitim yöneticilerine aittir.

Soru 14 :Özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemi iptal edilebilir mi?

Cevap: Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilirler. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilir.

Soru 15: Öğretmenler özür durumu atamaların birinci aşamasına başvurup ikinci aşamaya başvurmasa olabilir mi?

Cevap: Evet olabilir ikinci aşama döneminde tercih yapmaya bilir fakat ilk aşamadaki başvurusu “muhtemelen boşalacak “ okul olarak göründüğü için diğer öğretmenler için bir umut ışığı olacaktır.Bu yüzden özür durumuna başvuracak öğretmenleri dikkatli olmaya davet ediyorum.Sedat DEGER
Eğitimci Yazar

https://www.facebook.com/sedat.deger.526
https://twitter.com/sedatdeger09
https://www.instagram.com/sedatdeger.sd/