Kamuajans.com - Eğitim Bir-Sen tarafından 02/614/EBS/470 sayılı Adaylık Kaldırma Sınavı konulu 23 Mart 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı. Buna göre sınav genişletilmelidir.

Kantini olan tüm okulların dikkatine! Kantini olan tüm okulların dikkatine!
Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla ve Genel Sekreter Latif Selvi imzalı resmi yazıda ''Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri ile 17 Şubat 2020 tarihli ve 3475595 sayılı Bakanlık Onayı gereğince aday öğretmenler için 25 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilen Adaylık Kaldırma Yazılı Sınavı, COVID-19 salgınına karşı önlemler çerçevesinde 5 Temmuz 2020 tarihine ertelenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin adaylık kaldırma yazılı sınavını düzenleyen 19'uncu maddesinde, ''sınav, göreve başlama tarihine göre en az bir yıl fiilen çalışan ve performans değerlendirmesinde başarılı olan aday öğretmenlere, Bakanlıkça belirlenecek merkezlerde ve tarihlerde yapılır'' hükmü yer almaktadır.

Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise ''Performans değerlendirilmesi, bir dönemde en az altmış iş günü fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır.'' hükmü bulunmaktadır. 

Bakanlık genelgesiyle, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edilmesine karar verilmiş olup Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına istinaden Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, 23-27 Mart'ta üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları ifade edilmiştir. Aynı doğrultuda eğitim-öğretime verilen aranın uzatılarak uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime devam edilmesi kuvvetle muhtemeldir. Yine 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle bütün kamu kurum ve kuruluşları için dönüşümlü çalışma ve esnek çalışma yöntemleri uygulanarak personelin idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır. Bu durumda Yönetmeliğin 16'ncı maddesi çerçevesinde aday öğretmenlerin performans değerlendirmesi iş ve işlemlerinin yürütülemeyeceği görülmektedir.

Bu durumda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ve Bakanlık Genelgesi doğrultusunda uzaktan eğitim suretiyle eğitim-öğretime ara verilen zaman zarfında, öğretmenlerimizin fiilen öğretmenlik görevini yapmış sayılacakları açıktır. Buradan hareketle aday öğretmenlerin, Yönetmeliğin 16'ncı maddesi çerçevesinde performans değerlendirmelerinin de yapılmış sayılması gereklidir.

Bu çerçevede, ertelenmiş sınav tarihine kadar bir yıllık fiili çalışma süresini tamamlayacak (tamamlamış sayılacak) ve performans değerlendirmesinde başarılı sayılması gereken adayların da ertelenen sınav için başvuruda bulunabilmelerinin sağlanması, hem adaylık kaldırma sürecini hızlandırarak öğretmenlerin mesleki kariyerlerine daha erken bir zamanda başlamalarına hem adaylığın kalkmasına bağlı haklarını kullanabilmelerine hem de Bakanlığın adaylık kaldırma süreçlerindeki ertelenmiş iş yükünün azalmasına vesile olacaktır.

Bu itibarla (a) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesi çerçevesinde aday öğretmenlerin performans değerlendirmelerinin yapılmış sayılması ve (b) 5 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek adaylık kaldırma yazılı sınavına, bahse konu tarih itibariyle bir yıllık fiili çalışma süresini tamamlayacak (tamamlamış sayılacak) ve performans değerlendirmeleri yapılmış sayılacak adayların da başvuruda bulunabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması ve neticeden Sendikamıza bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederiz.'' denilmiştir.