Erciyes Üniversitesi daha önce duyurduğu 43 sözleşmeli sağlık personeli alımına dair ilanı iptal etti. Üniversite yayınladığı ikinci duyuruda '657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince alınacak olan 43 (kırküç) Sözleşmeli Personel Alım İlanımız iptal edilmiştir.' ifadelerine yer verdi. Detaylar haberimizde!

Erciyes Üniversitesi ikinci bir duyuru ile personel alımını iptal etti. İptal duyurusunda şu ifadelere yer verildi.

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere; 06/11/2018 tarihli ve 30587 sayılı Resmi Gazetede, Devlet Personel Başkanlığınıda ve Üniversitemiz Web Sitesinden yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince alınacak olan 43 (kırküç) Sözleşmeli Personel Alım İlanımız iptal edilmiştir.

İptal edilen eski ilanda aşağıdak bilgiler yer alıyordu

Kayseri ili sınırları içerisinde bulunan Erciyes Üniversitesi 2016 veya 2018 KPSS puanları ile 43 'Hemşire ve Sağlık Teknikeri' alımı yapacağını ilan etti. İstihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelleri ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.

6 Kasım 2018 tarihinde başlayan müracaatlar 20 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir. Peki sözleşmeli sağlık personeli olarak başvurabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Başvurular nasıl yapılır? Merak edilen bu soruları haberimizde yanıtlıyoruz.

20 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek Erciyes Üniversitesi Kamu Personeli alım ilanına lisans ve önlisans mezunları başvuru yapabilecek.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) bendine göre 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 40 (kırk) Hemşire, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere giderleri Diş Hekimliği Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 2 (iki) Hemşire ve 1 (bir) Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam 43 (kırküç) sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda "657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır" ibaresi eklenmiştir.

Diğer başvuru şartları ise şöyle;
-Türk Vatandaşı olmak,
-Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
-Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
-Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.
-53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır)
-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
-2018 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için 2016 - KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
-7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dâhilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.
-5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
Belirtilen unvanlarda istihdam edilecek kişiler ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 Asistan Hava Trafik kontrolörü Alımı Yapacak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 Asistan Hava Trafik kontrolörü Alımı Yapacak

Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi,
LİSANS mezunları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ÖNLİSANS mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınav sonucu ( barkotlu internet çıktısı),
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi,
Fotoğraf (1) adet,
İş talep formu,

Sınav şekli, sınav konuları, başvuruların değerlendirilmesi, değerlendirme sonucu ile ilgili detaylı bilgi almak için başvuru kılavuzunu inceleyiniz.