Anadolu Eğitim Sendikası tarafından 2264-21/6303 sayılı 24 Mayıs 2021 tarihli Engelli Öğretmenler Yurt Dışı Sınav Başvurusu konulu resmi yazı yayınlandı.

Gözden kaçırmayın

Özel Gereksinimli Öğrencileri İlgilendiren Haber Özel Gereksinimli Öğrencileri İlgilendiren Haber

Genel Başkan Mehmet Alper Öğretici ve Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri Muhammet Ali Gezici imzalı resmi yazıda ''Bilindiği üzere; gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ilgili maddelerinde gerekse Ülkemizin kabul ettiği ve katıldığı Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) ilgili sözleşmelerinde engelli vatandaşlarımız korunması ve sosyal hayata uyumlarının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması yazmaktadır. 10/07/1999 Tarih ve 23751 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesine göre çalışanlar arasında fırsat eşitliğinin kurulması gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

Ancak engelli bireyler arasında fırsat eşitliği sunulması gerekirken, öğretmenlerimizin yurt dışı öğretmenlik sınavlarına başvuruları kılavuzlarda yapılan açıklamalar ile reddedilmektedir. Konuyla ilgili engelli öğretmenlerimiz lehine idare mahkemesi kararları da mevcuttur. Bakanlığınız tarafında hazırlanan kılavuzlarda bu konunun gözden geçirilmesini ve fırsat eşitliği sunularak öğretmenlik yapabilen engelli bireylerin yurt dışı sınav başvurularının da alınmasının bir gereklilik olduğunu belirtmek isteriz.'' denilmiştir.