Devlet memuru emekliliklerinin maaşına 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olarak %3 ve 2020 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun %4’ten fazla olan kısmı kadar artış yapılacak. Ancak yapılacak zammın oranı, yılsonu enflasyon rakamlarının açıklanacağı 4 Ocak 2021 Pazartesi günü netlik kazanacak.

3000 ek göstergeli Devlet memurları ve emeklilik hakları

Aylık seviyesi bakımından 1. dereceye ulaşan yükseköğrenim (lisans veya önlisans) mezunu Devlet memurlarından bazıları hakkında 2200 ek gösterge uygulanmaktadır. Örnek: Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları; bazı sağlık lisansiyerleri (Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar dışında kalan sağlık lisansiyerleri); Öğretmen, Avukat; en a dört yıl süreli dini yükseköğrenim mezunu DHS personeli ile ek göstergesi 3000’den yüksek belirlenmemiş olan emniyet müdürleri.
Bu çerçevede, 2021 yılı ikinci altı aylık enflasyon oranının %6 olması durumunda; emeklilik bakımından 3000 ek göstergeye hak kazanmış olup, hizmet süresi 25-40 yıl aralığında olan ve 1/4 seviyesinden emekliye ayrılmış olan Devlet memurlarının alabileceği emekli maaşı miktarı ile 15 Aralık 2020 - 14 Haziran 2021 döneminde emekliye ayrılacakların alacağı emekli maaşı ve emekli ikramiyesi miktarının ne kadar olacağı, memurunyeri.com olarak hazırladığımız aşağıdaki  Tabloda gösterilmiştir.
15 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve başlamış olan memur emeklilerine yönelik hazırlanmış olan Tabloda, 2021 yılı ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranı tahmini olarak kullanıldığından, 4 Ocak 2021 tarihinde kesinleşecek enflasyon oranına göre emekli maaşı ve ikramiyesi miktarı Tabloda belirtilen tutarlardan farklı olabilecektir.

Ek göstergesi 3000 olanların emekli maaş ve ikramiyesi
(Enflasyon farkından kaynaklı maaş artışı %2 olursa)

Ek Göstergesi 3000 Olanların Emekli Aylık ve İkramiyesi
D/K
Hizmet Yılı
Emekli Maaşı
Emekli İkramiyesi
1/4
25
3.634 TL
116.479 TL
1/4
26
3.683 TL
121.138 TL
1/4
27
3.731 TL
125.797 TL
1/4
28
3.779 TL
130.456 TL
1/4
29
3.828 TL
135.115 TL
1/4
30
3.876 TL
139.774 TL
1/4
31
3.925 TL
144.433 TL
1/4
32
3.973 TL
149.092 TL
1/4
33
4.022 TL
153.752 TL
1/4
34
4.070 TL
158.411 TL
1/4
35
4.119 TL
163.070 TL
1/4
36
4.167 TL
167.729 TL
1/4
37
4.216 TL
172.388 TL
1/4
38
4.264 TL
177.047 TL
1/4
39
4.313 TL
181.706 TL
1/4
40
4.361 TL
186.366 TL
NOT:
-Hesaplamada, 2020 yılı ikinci yarısı enflasyonunun %6 çıkacağı ve %2 enflasyon farkı ile birlikte toplam %5 oranında maaş zammı yapılacağı varsayılmıştır. Enflasyon oranının farklı çıkması halinde, emekli maaşlarına yapılacak artış oranı da değişecektir.
-Hizmet yıllarına göre emekli keseneğine esas derece ve kademeler örneklik teşkil etmesi bakımından tahmini olarak kullanılmıştır. Bu nedenle hizmet yılları ile derece ve kademeler, emekli memurlara göre farklılık gösterebilir.
-Emekli aylığının %4 oranındaki ek ödemeler hesaplamaya dahil edilmiştir.
-Kadrosuzluk tazminatı ödemeleri ile bazı emeklilere aylık 100 TL tutarında yapılan ödeme Tabloda emekli maaşı miktarına dahil edilmemiştir.


memurunyeri